0

Detailplaneeringu kehtestamine

Kylaline

info@le.ee

Lääneranna vallavolikogu kehtestas 14.12.2017 otsusega nr 31 Lihula linna Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m2) detailplaneeringu. Kinnistu on hoonestamata.
Detailplaneeringu eesmärk on Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste maaks, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaksmääramine 30 kohaga erihooldekodu (kolm 10kohalist peremaja) hoonete ehitamise tõttu. Detailplaneeringus ei nähta ette Oja tn 9 kinnistu kruntimist. Erihooldekodu opereerijaks on kavandatud SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.
Detailplaneeringuga muudetakse Lihula valla üldplaneeringut, milles on planeeritav maa-ala reserveeritud tootmismaana, detailplaneeringuga on kavandatud Oja tn 9 kinnistu uus sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne ulatuslikke sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ega looduskeskkonna mõjusid. Oja tn 9 kinnistu asub tupiktänava lõpus ning eemal elamu- ja kortermajade piirkondadest. Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu elluviimine loob Lihulasse eeldatavalt 10–12 uut töökohta. Lihula vallavalitsus otsustas 26.07.2017. a korraldusega nr 210 mitte algatada Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest planeeringuga kavandatavail tegevustel ei ole olulist keskkonnamõju. Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ning kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 loetletud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka.
Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek oli 09.09.2017–08.10.2017. Avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta ei esitatud.

Lihula vallavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz