0

Nõva vallavalitsuse teated

Avatar

Merilin

merilin.sellik@le.ee

Detailplaneeringu avalik väljapanek 

Pajusauna kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek on 5.–19. juunini tööpäeviti kell 8–16 Nõva vallamajas ja valla kodulehel. Pajusauna katastriüksus Vaisi külas (katastritunnus nr 53101:001:1111, pindala 1,6 ha ja maa sihtotstarve 100% elamumaa) asub vastavalt Nõva valla üldplaneeringule detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning miljööväärtuslikul hoonestusalal. Detailplaneering näeb ette katastriüksuse jagamise kaheks maaüksuseks, kruntidele ehitusõigused ja hoonestustingimused, hoonete olulisemad arhitektuurinõuded, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, keskkonnatingimused ning servituutide vajadused.
Pajusauna kinnistu detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu algatamise teade

Nõva vallavalitsus algatas oma 10.05.2017 peetud istungil detailplaneeringu Nõva külas asuvatel Kooli ja Palli maaüksusel (katastritunnused 53101:001:0545 ja 53101:001:0361, planeeringuala suurus on u 5 ha). Planeeritav maa-ala paikneb vastavalt Nõva valla üldplaneeringule suures osas detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Üldplaneering näeb sellele maa-alale ette staadioni nüüdisajastamise ning mänguväljakute ja atraktsioonide rajamise. Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringut. Planeeringu eesmärk on rekreatsiooniala rajamine, kvaliteetse keskkonna kavandamine, lähtudes uuest arhitektuursest kvaliteedist ja olemasolevatest säilitatavatest väärtustest, nüüdisaegsete ja säästlike tehnovõrkudega varustamise lahendamine, kinnistutele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise lahendamine. Uuringute vajadus puudub.

Nõva vallavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz