Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Pressinõukogu arutas Aita Mölderi kaebust Lääne Elus 12. aprillil 2016 ilmunud artikli „Kunstiühing Pallas: Helju Sarnet Zaurami kunstiteosed tuleb tagastada” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegemist kunstiühing Pallas esimehe Enn Lillemetsa avaliku kirjaga, mille Lääne Elu avaldas. Avalikus kirjas taotletakse Aita MölderiltHelju Sarnet Zauramile ja Pallasele teoste tagastamist.

Aita Mölder kaebas Pressinõukogule, et avalik kiri sisaldab valeinfot ja rikub tema mainet. Kaebaja märgib, et ei ole midagi kelleltki varastanud ja teda ei ole tunnistatud üheski kriminaalmenetluses kahtlustatavaks ega süüdistatavaks. Kaebaja ei ole rahul, et veebis on avaliku kirja juures anonüümsed kommentaarid, mis teda mustavad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temalt ei küsitud kommentaari enne kirja avaldamist ja pärast ilmumist leidis kaebaja, et ei ole mõistlik avalikku sõnasõtta enam laskuda.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et leht on korduvalt käsitlenud vaidlust maalide omandiõiguse üle ja Aita Mölder on saanud oma seisukohti mitu korda selgitada. Toimetus lisas, et sel põhjusel ei küsitud avaliku kirja ilmumise eel ka kaebaja kommentaari. Lääne Elu selgitas, et toimetuse töötajad on püüdnud kõikide nende käsutuses olevate vahenditega kontrollida Enn Lillemetsa süüdistusi Aita Mölderi vastu. Leht leiab, et kaebaja etteheide ebatäpse info avaldamise kohta on alusetu. Lääne Elu lisas, et ei ole käsitlenud Aita Mölderit vargana ega kurjategijana, samuti pole seda teinud Enn Lillemets oma avalikus kirjas.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on avalikus kirjas olev süüdistus kaebaja aadressil uue tasandi sisse toomine teemasse (süüdistus kunstniku teoste omastamises), samuti puudus kirja avaldamiseks ajaline faktor ja seetõttu oleks pidanud võtma kommentaari ka kaebajalt.

Pressinõukogu aseesimees Sulev Oll