Prokurör nõuab Rein Kruusmaale rahalist karistust

Kristjan Kosk

kristjan.kosk@le.ee

rein kruusmaa

Endine Risti vallavanem Rein Kruusmaa kohtupingis. Foto: Kristjan Kosk

Täna jätkus Haapsalu kohtumajas kohtuvaidlus endise Risti vallavanema Rein Kruusmaa üle, kellele prokurör Küllike Kask nõuab karistuseks 7431 euro suurust trahvi.

Kase hinnangul on Kruusmaa süüdi soodustuskelmuse toimepanemises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi esitamises põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA), eesmärgiga saada toetust Risti endise raamatukoguhoone renoveerimiseks ja tervisekeskuseks mugavdamiseks.

Prokurör lisas, et Kruusmaa süüasjas puuduvad välistavad tegurid, peale selle ei esine kergendavaid ega raskendavaid asjaolusid. Karistuseadustik näeb sellise teo toimepanijale ette rahalise karistuse või kuni viie aastase vangistuse. Prokurör selgitas, et rahaline karistus oleks vangistuse asemel Kruusmaale mõistlikum variant, kuna ta pole varem kohtulikult karistatud. Peale selle vähendaks see tõenäosust, et Kruusmaa paneks tulevikus toime uusi kuritegusid.

Juhul kui Kruusmaa peaks süüdi mõistetama, tuleb tal tasuda ka sundraha 645 eurot.

Kruusmaa advokaat Aadu Luberg märkis kaitsekõnes, et süüdistus ei ole korrektne ja palus kohtul oma klient õigeks mõista.

Luberg alustas kõnet sellega, et kõnealune juhtum on kohtupraktikas ainulaadne. Nimelt on kõigi sarnaste juhtumite puhul selgelt tuvastatav, kes on kahju saaja. „Antud süüdistuses ei ole kahju saajat välja toodud,” ütles Luberg.

Luberg jätkas, et süüdistuses viidatakse sellele, et Kruusmaa on esitanud PRIA-le vale ettekujutluse parimast hinnapakkumisest. „Mis on aga parim hinnapakkumine, seda ei ole süüdistuses kirjas,” rääkis Luberg.

Veel viitas advokaat sellele, et Risti valda ei saa seaduse kohaselt käsitleda kui majandustegevuses osalejana. „Kuna karistuseadustiku paragraaf 210, milles Kruusmaad süüdistatakse, kehtib  ainult majandustegevuses osaleja kohta, on tema süü välistatud,” selgitas Luberg.

Veel ühe argumendina tõi advokaat välja tõsiasja, et dokumente, mille võltsimises Kruusmaad süüdistatakse, ei eksisteerigi. Advokaat märkis, et paberi dokumendiks nimetamiseks peab see vastama teatud kriteeriumitele. „Need dokumendid, mille võltsimises Kruusmaad süüdistakse, ei ole ju dokumendid, kuna nendel puuduvad väga olulised lepingukriteeriumid- allkirjad,” teatas Luberg. Advokaat jätkas, et kui pole dokumenti, pole ka selle võltsimist, kasutamisest rääkimata.

Kruusmaa ütles kohtule, et tema on kogu oma elu käitunud seadusekuulekalt ja tegutsenud ainult parima majandusliku olukorra saavutamise nimel. „Mina end süüdistuses viidatud episoodides süüdi ei tunnista ja palun kohtul end õigeks mõista,” lõpetas Kruusmaa.

Kohtus kuulutab otsuse välja 15. aprillil.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
roheline lint
6 aastat tagasi

Hakkaks kandma lillat linti,ristiahvas?