0

Haapsalu linnavalitsuse teated

Kylaline

info@le.ee

Muudatused Haapsalu linna makstavates sotsiaaltoetustes

Haapsalu linnavolikogu 29.05.2015 istungil võeti vastu 3 määrust, mis kajastavad muudatusi Haapsalu linna makstavates sotsiaaltoetustes.
Alates 1. juunist muutus ja täienes sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lõikes 6 välja toodud toimetulekutoetuse vahenditest kompenseerimisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude loetelu. Täiesti uue kuluna lisandub eluruumi alaliste kulude hulka korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse. Eraldi piirmäärad kehtestatakse üürile ning korterelamu haldamise tasule.
Nendest muudatusest tulenevalt kehtestati Haapsalu linnavolikogu 29.05.2015 määrusega nr 29 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad” järgmised piirmäärad:
1) eluruumi üür kuni 4,50 € eluruumi üldpinna 1 m² kohta kuus,
2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu 1,40 € eluruumi üldpinna 1 m² kohta kuus,
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse 1 € eluruumi normpinna 1 m² kohta kuus.
Haapsalu linnavolikogu 29.05.2015 määrusega nr 30 muudeti 20.06.2014 määrust nr 15 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”. Uue toetusena on võimalik vähekindlustatud peredel taotleda toetust laste noorteprogrammides, noorteprojektides, ekskursioonidel või laagrites osalemise hüvitamiseks. Toetust määratakse kuni lapse 16aastaseks saamiseni. Lapse õppimisel põhikoolis, gümnaasiumis või keskhariduseta lapse õppimisel kutseõppe tasemeõppes makstakse toetust kuni lapse 19aastaseks saamiseni. Taotlusele tuleb lisada programmi, projekti, ekskursiooni või laagri maksumuse kuludokument. Toetust on võimalik taotleda üks kord aastas ja toetuse suurus võib ulatuda 50%–100% maksumusest, kuid mitte üle 200 € aastas.
Haapsalu linnavolikogu 29.05.2015 määruse nr 31 „Sotsiaalhoolekande alastele ja tervist edendavatele tegevustele toetuse eraldamise kord” eesmärk on toetada erivajadustega isikute toimetulekut ja sotsiaalset turvalisust, parandada ja säilitada elukvaliteeti ning soodustada tervist väärtustavat elulaadi. Nimetatud korra alusel võivad toetust taotleda sotsiaalvaldkonnas tegutsevad asutused, mittetulundusühingud, seltsingud ja üksikisikud üks kord aastas nii sotsiaalhoolekandele kui ka tervist edendavatele tegevustele. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse Haapsalu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale, märkides ära tegevuse eesmärgi, sihtgrupi, eeldatava tulemuse, kasusaajate arvu, tegevuse kirjelduse ja eelarve, omaosaluse ning kaasfinantseerijad.
Haapsalu Linnavalitsus

aapsalu Llnnavalitsuse 11.07.2007 korralduse nr 534
kehtetuks tunnistamine

Haapsalu linnavalitsuse 29.05.2015 korraldusega nr 278 tunnistati kehtetuks Haapsalu linnavalitsuse 11.07.2007 korraldus nr 534 „Detailplaneeringu algatamine (Männi 6, Haapsalu)”.
Planeeringu koostamine ja menetlemine on peatunud, lähteülesanne on kaotanud kehtivuse.
Planeeringu eesmärk oli elamukrundi jagamine kaheks üksikelamukrundiks.
Krundi praegused omanikud ei soovi krundi jagamist.

Haapsalu Linnavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz