TÜ kliinikumi lastefond asus toetama Haapsalu asenduskodu lapsi

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Lastekodu avamine

Haapsalu lastekodu avamine. ARVO TARMULA

SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab alates maikuust SA Haapsalu Hoolekandekeskuse projekti "Koos saame hakkama!", mis on suunatud asenduskodu kasvatajatele ja seal kasvavatele lastele eripedagoogilise toe pakkumisele.

Oma igapäevatöös puutuvad asenduskodu kasvatajad kokku väga erinevate kasvatuslike ülesannetega, püüdes lahendada probleeme seoses laste õppetööga, puuduliku suhtlemisoskusega ning halva käitumisega nii kodus kui väljaspool seda, teatas lastefond BNS-iel.

Kuna neil napib selleks aga eripedagoogilisi teadmisi, siis vajatakse spetsialisti tuge ja abi. 11 kuud kestva projekti raames külastab Haapsalu Hoolekandekeskust regulaarselt eripedagoog Pille Kriisa, kes oma kogemustele tuginedes tegeleb nii kasvatajate kui kasvandikega: täiendab kasvatajate teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi asenduskodu lastele turvalise ja toetava kasvukeskkonna pakkumisel, viib läbi juhtumitööd ja eripedagoogilisi tegevusi lastega, sealhulgas uute oskuste õppimine, koduste ülesannete tegemine ning tulevikuplaanide üle arutlemine ning teostab supervisiooni.

"Haapsalu hoolekandekeskuse kasvatajate ja teiste töötajate ülesandeks on aidata ja toetada lapsi, kes on meie juurde elama sattunud läbi erinevate keeruliste elusaatuste. Meie eesmärgiks on tagada lapsele turvaline ja võimalikult kodulähedane elukeskkond. Koostöös eripedagoogiga soovime luua lastele tugivõrgustiku, mille kaasabil paraneksid nende omavahelised suhted, leiaksime lahendusi õppimisega seotud probleemidele ning suudaksime ennetada uusi probleeme," selgitaa projekti üks eestvedaja, Haapsalu hoolekandekeskuse juhataja Peeter Alekand.

Tegemist on jätkuprojektiga selle aasta veebruaris alanud koolitusprogrammile "Aspekte asendushooldusel olevate teismeliste sotsialiseerumisest", mille raames jagati kasvatajatele nõuandeid oma hoolealustega toimetulekuks. Lastefond toetab oma tänavuse põhikampaania "Katkised hinged" raames Haapsalu hoolekandekeskuse projekti 3226 euroga, tasudes kogu projekti kestel eripedagoogi töötasu. Haapsalu Hoolekandekeskus pakub alates 2012. aastast asenduskoduteenust 38 lapsele vanuses 8-18 aastat.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments