RMK uuendab tänavu Läänemaa metsades 1220 hektarit maaparandussüsteeme

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) rekonstrueerib Läänemaal aasta lõpuks mahuka maaparandussüsteemi koos kaheksa teega.

Läänemaal loodab RMK veel selle aasta jooksul lõpetada 1220 hektari suuruse Tuudi-Kunila-Kuitsa maaparandussüsteemi koos 8 teega kogumahus ligi 10 kilomeetrit. Kokku investeeritakse objekti töödesse üle 650 000 euro, teatas RMK pressiesindaja Mari-Liis Kitter.

RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimanni sõnul investeerib RMK riigimetsa taristu arendamisse sellel aastal kokku 18,7 miljonit eurot, tänu millele valmib üle Eesti ligi 150 objekti. „Praegu valmib RMK metsades üle Eesti peaaegu iga päev mõni objekt – rekonstrueeritud metsatee, metsakuivendussüsteem, suur truup või sild,” märkis Reimann ja lisas, et sarnases mahus jätkatakse metsaparandustöödega ka järgmistel aastatel.

Metsakuivendussüsteeme uuendatakse metsas selleks, et säilitada varasemast saavutatud puidu lisajuurdekasv ja puidu parem kvaliteet. Uuendatud metsateed lihtsustavad metsamajanduslike tööde korraldamist, tagavad ligipääsu metsapõlengute korral ja aitavad kaasa igaüheõiguste mugavamale kasutusele, vahendas Kitter.

Üle Eesti uuendab või rekonstrueerib RMK aasta lõpuks 360 km metsateid ja 18 300 hektarit metsakuivendussüsteeme.

RMK hallatavast metsamaast ligikaudu pool ehk üle 400 000 hektari on kaetud metsakuivendussüsteemidega, metsateede kogupikkus on 8300 kilomeetrit.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments