Uus pankadevaheliste jaemaksete süsteem teeb ülekanded aeglasemaks

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Eesti Pank sulgeb 2014. aasta jaanuari lõpus pankadevaheliste jaemaksete süsteemi ESTA, mis toob pangaklientidele tõenäoliselt kaasa maksete aeglasema liikumise pankade vahel ja selle, et samal päeval makse jõudmiseks teise panka tuleb makse algatada varem kui senine kell 17.

„Kommertspangad on otsustanud kasutada järgmisest aastast pankadevahelisteks jaemakseteks soodsamaid lahendusi, kui keskpank pakkus. Positiivne on selle valiku juures, et suuremate pankade jaoks loob kokkuhoid makseteenuse arvelt paremad võimalused pakkuda klientidele teenust senisest odavamalt,“ ütles Eesti Panga asepresident Madis Müller.

Mülleri sõnul tuleb kommertspankadel nüüd otsustada, millist SEPA standardile vastavat maksesüsteemi hakkavad nad veebruarist kasutama, kuna klientidele tuleb tagada SEPA standardiga sobivate maksete tegemise võimalus.

„Teisalt võiksid kommertspangad otsida lahendusi, kuidas edaspidi taastada jaemaksete kiirus Eesti ettevõtete ja inimeste jaoks. Kui kliendid tekitavad turul nõudluse kiiremate maksete järele, siis kommertspangad eeldatavasti reageerivad. Rahvusvahelised teenusepakkujad on lähiajal toomas turule kiiremaid arveldusi,“ märkis asepresident Müller.

ESTA ei saa senisel kujul jätkata tööd, kuna järgmise aasta veebruarist jõustuvad Euroopa Liidus ühtsed maksetingimused (SEPA), millele ESTA ei vasta. SEPA ühtsete tingimuste eesmärk on, et inimesed ja ettevõtted saaksid ühe pangakonto ja maksekaardiga teha euromakseid üle kogu Euroopa.

Keskpank pakkus selle aasta alguses kommertspankadele välja SEPA nõuetele vastava uue maksesüsteemi, kus oleks säilinud maksete senine kiirus 10 korda tööpäevas. Suuremate kommertspankade vähese huvi tõttu tühistas keskpank mai alguses selle pakkumise.

Kommertspangad palusid aprilli lõpus saadetud ühises kirjas keskpangal analüüsida, kas on võimalik maksete kiiruse hoidmiseks teha minimaalseid arendusi ESTA vastavusse viimiseks SEPA nõuetega. Viimase kuu jooksul kommertspankadega peetud konsultatsioonides selgus, et pankade ootused vajalike tehniliste muudatuste osas erinesid suuresti ning tööde ulatus oleks kujunenud sisuliselt sama suureks kui kommertspankade poolt tagasilükatud uue maksesüsteemi kreeditkorralduste arendustööde maht. Ligi pooled pankadest ei pidanud sellises mahus tööde õigeaegset lõpetamist realistlikuks, mistõttu nad polnud valmis ESTA uuendamisse panustama. Ka keskpanga hinnangul oleks pankade soovitud mahus ESTA arenduse ajagraafik kujunenud väga pingeliseks. ESTA arenduse käivitamine ning ajutine planeeritust pikem tööshoidmine oleksid olnud mõeldavad vaid siis, kui kõik pangad olnuks valmis sellesse ühiselt, motiveeritult ja intensiivselt panustama. Seetõttu ei näinud keskpank muud võimalust kui ESTA sulgeda, teatas Eesti Panga pressiesindaja Viljar Rääsk.

Eesti inimestele ja ettevõtetele tähendab ESTA sulgemine seda, et arvelduste kiirus ja muud tingimused vastavad tulevikus üle–euroopalistele miinimumnõuetele. Konkreetsed tingimused sõltuvad iga panga tehtud kokkuleppest tulevase teenusepakkujaga. Sarnaselt tänaste miinimumnõuetega peab ka SEPA reeglite järgi makse jõudma teise panka hiljemalt järgmiseks tööpäevaks.

Eesti Panga maksesüsteemi ESTA kaudu teevad Eestis tegutsevad ettevõtted ja inimesed päevas keskmiselt 100 000 makset kokku umbes 125 miljoni euro väärtuses. Eestis tehtavatest pankadevahelistest euromaksetest on 94 protsenti riigisisesed ja kuus protsenti on piiriülesed.

Taustainfo

2014. aasta veebruaris jõustuvad Euroopa Liidus ühtsed maksetingimused (SEPA), et inimesed ja ettevõtted saaksid ühe pangakonto ja maksekaardiga teha euromakseid üle kogu Euroopa. SEPA määrus kohustab pankasid minema üle SEPA maksetele ja pakkuma klientidele võimalust teha makseid igasse Euroopa panka.

Eesti Pank algatas mullu septembris rahvusvahelise väljakuulutamisega läbirääkimiste vormis hanke pankadevahelise jaemaksesüsteemi uuendamiseks. Edukaks tunnistati Prantsuse konsortsiumi STETi (Systèmes technologiques d’échange et de traitement) pakkumine.

STETi pakutud süsteemis oleks olnud maksete hind kommertspankadele kõigi pankade liitumisel alanenud 2 eurosendini makse kohta. Praegu maksavad pangad ESTAs 3 eurosenti makse kohta. Koostöös Prantsuse firma STET-ga pakutud keskpanga süsteemis oleksid pankadevahelised maksed Eestis liikunud nagu praegugi 10 korda tööpäevas.

SEPA kohta saab täpsemalt lugeda Eesti Panga kodulehel.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments