Konkurss “Kõige tervem” otsib parimat terviseedendajat

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Lääne maavalitsus kuulutab välja konkursi tiitlile “Kõige tervem”.

Maavalitsuse turvalisuse teemakoja korraldatava konkursi eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust ühele või mitmele Läänemaa elanikule või organisatsioonile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on paistnud silma tervise edendamisel maakonnas.

Kandidaadi tegevus peab olema:

* kaasa aidanud tervislike eluviiside positiivse maine kujundamisele maakonnas;
* mõjutanud Läänemaa elanike tervist;
* kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas.

Kandidaadi võib esitada iga Läänemaal elav üksikisik ning siin tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing. Kirjalik ettepanek kandidaatide kohta peab sisaldama:
* kandidaadi isikuandmed;
* tegevusala;
* põhjendust tunnustuse saamiseks.

Ettepanekud kandidaatide kohta palub Lääne maavalitsus saata aadressil hele.leek@lmv.ee või Lääne maavalitsus, Lahe 8, Haapsalu märksõnaga “Kõige TERVEM” hiljemalt 2. aprillil.

Tunnustus antakse üle 9. aprillil toimuval rahvusvahelisel tervisekonverentsil “TERE, tervis”.

Varem on vastava tunnustuse saanud Aare Vaalma ja Kersti Lõhmus.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Wilhelmina
8 aastat tagasi

Wow! Great to find a post knocnikg my socks off!