Vormsi ja Osmussaar saavad väikesaarte programmist toetust

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Regionaalminister Siim Kiisler kinnitas täna väikesaarte programmist 2012. aastal toetust saavate projektide nimekirja. Programmi nõukogu otsusega rahastatakse 15 projekti elluviimist kokku 749 406 tuhande euro ulatuses.

Kokku esitati väikesaarte programmi seekord 20 taotlust kogumahus 1 024 644 eurot. Kiisleri sõnul näitab esitatud taotluste arv, et vajadus möödunud aastal käivitatud programmi järele on suur.

„Saareline eluviis on küll romantiline ja armas, aga igapäevases elus tuleb väikesaarel arvestada paljude spetsiifiliste probleemidega. Seepärast on riik otsustanud ka väikesaari eraldi toetada,“ ütles Kiisler.

Programmi kohaselt on esmatähtsad teenused mandri ja saarte vahelised transpordiühendused, hoolekande- ja tervishoiuteenused, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavus, jäätmemajandus, juurdepääs alg- ja põhiharidusele, päästeteenused ning sideteenused.

Väikesaarte programmi piirkonda kuuluvad tänavu Naissaar, Prangli, Aegna, Väike-Pakri, Osmussaar, Vormsi, Kihnu, Manilaid, Abruka, Kõinastu, Kesselaid, Vilsandi, Ruhnu ja Piirissaar.

Eeltaotluste põhjal koostatud nimekirjas on ära toodud projektid, millele on võimalik taotleda toetust väikesaarte programmi 2012. aasta vahenditest. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ootab lõplikke projektitaotlusi vastavalt kinnitatud tegevuskavale.

Väikesaarte programmi 2012. aasta tegevuskavasse kantud eeltaotlused:

– Vormsi valla eakate ja toimetulekuraskustes inimestele e-teenuse kättesaadavuse parandamine, uue teenuse loomine – Vormsi vallavalitsus
– Vormsi saare külade turvalisuse suurendamine (tuletõrje veevõtukoht Rälby külas) – MTÜ Rälby Külaselts
– Vormsi päästejaama ehitamine (I etapp) – Vormsi vallavalitsus
– Osmussaare taastuvenergiapargi rajamine – SA Osmussaare Fond
– Prangli saare ja mandrivahelise transpordiühenduse turvalisuse parendamine tagamaks esmatasandi teenuse kvaliteet – Viimsi vallavalitsus
– Naissaare tulekahjupäästevõimekuse suurendamine II etapp – Viimsi vallavalitsus
– Kesselaiu päästepunkti rajamine ja varustamine – päästeamet
– Kesselaiu elektrivarustus-esimene etapp – Muhu vallavalitsus
– Vilsandi viiul – Kihelkonna vallavalitsus
– Hõljuki hoiukuuri ja Manija hoolderiistade kuuri täiustamine – Tõstamaa vallavalitsus
– Manija saarele maastikusõiduki muretsemine – Tõstamaa vallavalitsus
– Abruka saaresisese transpordiühenduse parandamine – Kaarma vallavalitsus
– Arsti- ja sotsiaalhoolekandepunkti renoveerimine – Piirissaare vallavalitsus
– Kooli pumbamaja rajamine koos veevõtuseadmete paigaldamisega – Kihnu vallavalitsus
– Lemsi reoveepuhasti rekonstrueerimine – Kihnu vallavalitsus

Väikesaarte programmi eesmärk on toetada projekte, mis aitavad kaasa väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmisele. Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on kuni 130 tuhat eurot. Programmi koordineerimine toimub regionaalministri valitsemisalas, taotluste vastuvõtmise ja menetlemise eest vastutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments