Üliõpilased saavad taotleda stipendiume

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus kuulutab välja konkursi 500-euroste stipendiumide maksmiseks üliõpilastele Lääne maakonna huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- ja arendustöö premeerimiseks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb sihtasutusele saata:
1. vabas vormis avaldus ülevaatega oma õpingutest ning erialasest ja ühiskondlikust tegevusest;
2. väljavõte õpingukaardist;
3. koopia uurimis- või arendusprojektist või valminud uurimusest;
4. soovitus ülikooli teaduskonnast või instituudist/osakonnast.

Taotluste laekumise tähtaeg on 10.veebruar 2012. Taotlused koos lisadokumentidega palume saata sihtasutuse meiliaadressile Hele.leek-ambur@hk.tlu.ee.

Lisainfo: Hele Leek-Ambur, tel 472 0350, 514 9143; e-mail: hele.leek-ambur@hk.tlu.ee

Hele Leek-Ambur,
Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutuse juhataja
TLÜ Haapsalu Kolledž

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments