Olev Peetrise vastuskiri Heiki Magnuse avalikule kirjale

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Nagu viimasel volikogu istungil lubasin, vastan Teie kirjale volikogu poolt. Seda enam, et asja on kommenteerinud ka Lääne Elu ja leian, et siinkohal on mõistlik kuulata ära ka teise poole seisukohad.

Püüan vastata Teie kirjale ja ühtlasi selgitada lehelugejale Lääne Elus ilmunud artikli põhjal toimuvat. Lehelugejatele teadmiseks, et Heiki Magnuse avalik kiri on kättesaadav Ridala valla veebilehel.

Oma kirja lõpetate teatega töölepingu erakorralisest ülesütlemisest, kuna töösuhe on muutunud võimatuks ebaväärika suhtumise tõttu. Volikogu ei ole Teie tööandja. Volikogu on nn tööandja ainult vallavanemale. Vallavanem on ametiasutuse juht ja ühtlasi Teie tööandja. Volikogus on haljastuse valdkond kui selline olnud teravdatud tähelepanu all seepärast, et jäi arusaamatuks, milliste kriteeriumide järgi töid organiseeritakse. Ei olnud ja ei ole ka täna aktsepteeritav, et töötaja ise endale tööülesandeid juurde võtab. Selguse ja avatuse huvides võttiski volikogu 2009. aastal vastu otsuse, et peetakse tööajapäevikut. Otsus kui selline oli korraldus vallavalitsusele ja Teie otsesele ülemusele, kes oleks pidanud päeviku vormi välja töötama (töötaja isiklik kalendermärkmik ei ole tööaja päevik) ja vormistama töölepingu lisa. Juhul, kui selline lisakorraldus oli Teile vastuvõetamatu, oleks töösuhe pidanud lõppema.

Kui tööandja leidis, et vastuvõetud otsus ei ole asjakohane või piirab kellegi õigusi, siis oleks tulnud esitada vaie volikogule, et otsus uuesti läbi vaadataks. Iga volikogu otsuse viimane punkt on nimelt järgmine: „Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Ridala Vallavolikogule haldus-menetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest“.

Vaide oleksite võinud esitada ka Teie, kui leidsite, et Teie õigusi nimetatud otsus piirab. Vaiet ei esitatud ja seda kummalisem on lugeda hilisemat tööandja ja töötaja kirjavahetust teemal „mis sa volikogu otsusest arvad“.

Tõsi, volikogu esimehena juhtisin tähelepanu asjaolule, et personalipoliitika on leebe. Kuidas muidu aru saada, et 2011. aasta jooksul juba teist korda arutatakse volikogus valla töötajatega seotud probleeme. Sellised küsimused kuuluvad vallavanema pädevusse.

Te väidate, et volikogu liikmed küsivad ebakompetentseid küsimusi haljastuse kohta. Sellepärast küsitaksegi, et asi selgeks saaks. Iga inimene on oma eriala spetsialist. Lolle küsimusi ei ole olemas, on lollid vastused. Väide, et haljastuse koha pealt on kõik nähtav ja näha, on tõsi emotsionaalsest seisukohast. Volikogu liikmeid huvitab ka see, kuidas ja mis alustel töid organiseeritakse.

Volikogus ei aeta külajutte, nagu Teie arvate. Volinike käest küsivad nende valijad vallaelu puudutavaid küsimusi ja volinikud peavad suutma vastata. Kui vastata ei oska, teevad arupärimise vallavalitsusele ja sellest arutelust peab märk maha jääma, see tähendab, et arutelu kajastub volikogu protokollis. Volikogu liikmed on valijate käepikendus, kes peavad esindama valijate huve, mitte isiklike ambitsioone, nagu mõned ekslikult arvavad.

Teie väide, et Peetris soovitab vallatöötajatel olla “madalam kui muru” peab paika, ainult et teises kontekstis. Tookord oli arutlusel Krossiraja maatükiga seonduv ja oli tekkinud kaks erinevat huvigruppi: üks, kes pooldas krossirajaga seonduvat ja teine grupp kohalike inimesi, kes ei olnud teemast vaimustuses. Vallatöötajate sümpaatia kaldus krossiraja pooldajate poole. Minu seisukoht on, et vallatöötaja peab olema neutraalne mõlema poole suhtes ja aitama leida kompromisse. Sellest tulenevalt soovitasingi vallatöötajatel hoida madalat profiili.

Arusaamatuks jääb Teie pahameel uue kalmistu teeradade lumest puhastamise osas jõulude ajal 2010. Küsimus ei puudutanud Teie töövaldkonda, vaid teise inimese töömaad. Viide tormile Monika ei olnud päris asjakohane, sest torm algas 9. detsembril 2010 ja ei kestnud mitte jõuludeni.

Teid huvitab, miks üks või teine inimene ei pöördu otse Teie või mõne teise vallatöötaja poole. Arvate, et küsimusi mõtleb välja volikogu esimees. See on Teie õigus arvata ja oletada. Tegelikkus on see, et osa inimesi ei tutvusta ennast ja alati ei tule pähe ka küsida, kellega on au vestelda. Osa inimesi tutvustavad ennast ja paluvad anonüümsust, sest neil on kogemus, et sellised asjad lõpevad konfliktiga. Praegunegi saaga on selle ilmekas näide. Kui lubatakse nimi avaldada, siis seda on ka tehtud ja arupärimistest lugeda.

Oma kirjas ja ajaleheartiklis räägite pidevalt kahest töökohast ja poole töökoha palkadest. See on asjade väär käsitlus. Alates 2009. aastast olete tööl täiskohaga haljastusjuhina ja edaspidi haljastustöötajana brutopalgaga 11 500 krooni kuus. Töökohustuste hulka kuulus haljastusega tegelemine ja ühe kalmistu korrashoidmine.

Kindlasti ei taheta kellelegi läbi võimu ära teha ja kedagi kangutada. See käib nii Teie töökoha kui ka vallavanema ameti kohta. Kui tekivad konfliktid või tööd tehakse halvasti, siis on päris selge, et kaob usaldus ja hakatakse otsima uusi alternatiive.

Meie vestluses 22. novembril 2011 soovitasin Teil avaldus koos avaliku kirjaga tagasi võtta, sest keegi ei vaidle Teie töö kvaliteedi üle. Vastuvõetamatu on Teie suhtumine. Teie nõudsite vaikimistasu, nagu oleks tegemist ääretu saladusega. Oma kirjas tembeldate ühte volikogu liiget pätiks ja vargaks. See on ebaväärikas käitumine Teie poolt. Madal, alatu ja ebaeetiline.

Ühes olen Teiega täiesti nõus ja tunnistan oma süüd. Ühelgi pärandkultuuri objekti avamisel ja Teie poolt korraldatud üritusel ma käinud ei ole, kuna ei ole kutsutud. Lehekuulutuse peale ma ametnikuna üritustel ei osale, kodaniku ja inimesena on mul aga teised huvid ja hobid. Veel ühes asjas olen Teiega nõus. Tõesti, tuleks aeg-ajalt enese sisse vaadata ja võib-olla ka peeglisse — äkki algavad probleemid meist enestest.

Soovin Teile edu uue stressivaba töökoha otsinguil.

Lugupidamisega

Olev Peetris,
Ridala vallavolikogu esimees

32 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Katkemine
10 aastat tagasi

Kannatuse katkemine tuleb õhtul hilja,
siis kui oled küllalt söönud päeva mürgist vilja,
kui kõik paha, mis on ühel päeval üldse anda.
Kuhjub nii, et veri väsib ega jõua kanda
laiemale seda taaka mööda hingevälju,
mõnda kohta kuhjub kurjust päratumalt palju.
Kannatuse katkemist ei väldi siisap keegi,
mitte mingi asja pääle vaevalt vaim ei leebi,
alles siis kui kõu on käinud, kes siis jäänud ellu,
puhtamana, paremana tõuseb uude ellu.
Kurb, et meie vallas sedamoodi asjad käivad. Kah valla elanik.

Heli
10 aastat tagasi

Käisin eelmise aasta jaanipäeva eelselt Ridala vanal kalmistul, kus on palju vanasid hauaplatse, paljude ei ole enam hoolajaid ja kalmistu hooldamine on korralik n.ö muruniitmine. Kalmistu oli korras, sinikellukad õitsesid, selle asemel, et olla seal üle tunni nagu igal aastal läks ainuilt paarkümmend minutit (siis sain aias lihtsalt ringi jalutada). Saatsin valda ka meili, et sellise heakorra eest eraldi tänada inimesi, kes seda tööd teevad (enne olin käinud Haapsalu Metsakalmistul, mis oli täiesti korrastamatta, kus isegi prahti polnud kuhugi panna). Mulle saadeti lakooniline meil, et vastutab Hr. H. Magnus ja tema tel. nr. Ei tea kas tänu jõudis üldse ka… Loe rohkem »

Ori
10 aastat tagasi

Kellegi ego ei luba olla lihtsalt alluv ja ongi kõik!Pole see Magnusel esimene kord kuskilt käraga lahkuda!

Hauarahu stahhanovile
10 aastat tagasi

Ära ärple. Kui sa ei tea, millised olid haljastustöötaja töökohutused, pluus töö, mida keegi ei kohustanud, aga on enda eestvedamisel tehtud, siis ole parem vakka.
Kalmistuvahtide töö ei ole kergete killast. Peale mõistuse on ka füüsilist jõudu vaja. Kui näe hooldatud kalmistut, peaks ikka mõtlema, et kellegi töökad käed hoiavad seda korras. See ei ole pelgalt puulehtede riisumine ja põlenud küünlatopside ja prügi äravedu. Kasuta oma pead ja mõtle, kas sina suudaksid olla kalmistuvaht, paremal juhul kahes-kolmes korraga. Ja seda 365 päeva aastas.

teada on
10 aastat tagasi

et paljud kaugemal olijad maksavad vahtidele eraviisiliselt haua nn. korrashoiu eest, mis teeb korraliku sissetuleku . aga see 2-3 kohas korraga ja 365 päeva aastas ei käi küll kalmistuvahi töö kohta/tööülesanded valla kodulehel üleval/ vaid tööajal muude tegemiste kohta

stahhanov
10 aastat tagasi

kalmistut hoiavad korras ikka põhiliselt haudade hooldajad, see prügiveo korraldamine nüüd küll mingi kangelastegu pole

Tont.
10 aastat tagasi

Mind ei loksuta see,kui hea see volikogu muidu on,sest ma ei ela Ridala vallas.Küll aga käin oma vanavanemate haual Ridala kalmistul,mis on läbi aastate heas korras.Ja mida hoiab peale muude objektide korras hr.Magnus. Ja kui kohalik võim laseb lahti mehe,kes oma tööga hästi hakkma saab,on midagi väga viltu…..

oh teid!
10 aastat tagasi

Ei viitsi seda sõimu isegi läbi lugeda! Kas see Magnus on oma parteirakukese loonud? Loeks juba nagu postimeest, kus mäng käib ühte auku. Praegune vallavalitsus on üle aastakümnete üks parimaid ja on väga palju ära teinud. Volikogu esimees on sirge seljaga, aus ja otsekohene mees. Kui soovite võimule korruptante nagu linnas, siis jõudu teile teie! Üldiselt tundub, et siin võtavad sõna kõige rohkem need, kes asjast kõige vähem hoolivad. Magnusele aga soovitan pikem samm ja vähem möla!

haldusreform
10 aastat tagasi

ehe näide, miks läänemaale piisaks ühest tugevast maakonnatasandilisest omavalitsusest. no on ikka lolle ilmas ja kuidas saavad sellised volikogu esimeesteks, vat see vääriks analüüsi. Ta ei käi üritustel, sest pole kutsustud — kepp ja käpikud tõepoolest.
Heiki Magnusele jõudu, sellised mehed tööta ei jää.

Eks
10 aastat tagasi

need rohked valla ja riigiametid kergelt sotsiaalsed on jah.Aga kui need tõesti kõik kaotada piirkondadest…mis siis edasi-jälle suur hulk inimesi pikkade sammudega põhjamaade poole või tallinnaaniasse?Enamus ametnikke on ka tegelikult tublid ja mõistavad,et peab kuidagi tegema nii,et ametiasjad aetud,aga tööinimest ka segama ei hakka.

abc
10 aastat tagasi

Ehe näide, miks mikroskoosluste ülalpidamine on mõttetu ja ebaefektiivne tegevus. Kohtadele puudub reaalne konkurents, sest valim ja palk väike, seega vohab igasuguste isehakanud kuningate kemplused jne. (antud teemas vähemalt mõlemad osapooled). Kui aga tehakse mõistlik pakkumine kulude ja juhtimise optimeerimiseks ja efektiivistamiseks, siis on isehakanud kuningatel ainsaks argumendiks oma sooja istmikualuse katmine, sest kuskil mujal nad läbi ei lööks.