22. november: Tuli ei halasta

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Päästeameti tuleohutusinspektor läheb omal algatusel kooli, lasteaeda ja haiglasse, et kontrollida, kuidas on seal lood tuleohutusega. Kui keegi tahab eraomandusse kuuluval pinnal korraldada avalikku üritust, peab ta selleks võtma omavalitsuselt loa.

Et üritus kulgeks turvaliselt, laseb omavalitsus hinnata võimalikke riske päästjail, politseil jt asjaomastel institutsioonidel. Nemad kontrollivad, hindavad ja annavad kas loa või keelduvad. Luba andes võtavad nad endale vastutuse, et üritusel on ohutus tagatud.

Nõnda selgitas asjade käiku kohalik päästepealik Andres Liiv, põhjendades ühtlasi, miks päästeamet keelas ära See teatris ja vanas kinomajas avalike ürituste tegemise.

Kuigi elu on siinsamas Haapsaluski valusalt näidanud, et automaatne tulekahjusignalisatsioon ei ole imerohi ega päästa alati ja kõiki, loob ta siiski eelduse, et õnnetus avastatakse ja abi saabub kiiresti. Rumal oleks alahinnata ka esmaste tulekustutusvahendite ja varuväljapääsude vajalikkust, kui tegemist on inimeste turvalisusega.

Muidugi on kahju, et niigi peost suhu elav teater peab leidma kopsaka summa tuleohutusnõuete täitmiseks, aga risk on liiga suur, et lasta end tunnetel juhtida.
 

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments