Hasartmängumaksu nõukogu ootab suurprojektide taotlusi 30. novembriks

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Hasartmängumaksu nõukogu ootab kandideerima suurprojekte, mille taotletav toetussumma on suurem kui 6391 eurot. 

Kultuurivaldkonnas on nõukogu jaoks prioriteetsed valdkonnad laste ja noorte huvikoolide ja huviringide projektid ning omakultuurialased ettevõtmised küla ja omavalitsuse tasandil, rahvaraamatukogude ja muuseumide projektid, eri kunstialade festivalid, kultuurisündmused ja õpikojad.

Spordivaldkonnas oodatakse taotlusi olümpiaprojektidelt (alaprojektidest koosnevad olümpia ettevalmistusprojektid, alaliitude olümpiaettevalmistusprojektid, spordiühenduste olümpiaettevalmistusprojektid) ja mitteolümpiaalade projektidelt (kohalike klubide projektid ning regionaalprojektid).

Taotlused peavad kultuuriministeeriumisse jõudma hiljemalt 30. novembriks. Suurprojekti taotluse koostamise täpsed juhised leiab siit.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments