Panga küla noortekeskus hakkab noortele projektiraha jagama

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Panga küla noortekeskus sai toetust nii noorteprojektide rahastamiseks, tööelu tutvustamiseks kui ka huviringi korraldamiseks.

Noorte omaalgatusfondi saavad noored esitada rahataotlusi oma ideele. "Noortealgatuseks peame projekte, kus noored osalevad aktiivselt ja otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes," selgitas Ridala valla noorsootööspetsialist Urve Sarapik. Noorte omaalgatusfondi peamine sihtgrupp on 12-16aastased kohalikud noored. 
 
Huviring Panga küla noortekeskuses juba tegutseb ja jätkab tööd kaks korda nädalas maini. "Ringi teema on kunst ja muusika. Esimesed kaks kuud on  maalitud noortekeskuse seinu, mis muutsid  noortekeskuse  hubasemaks paigaks," ütles Sarapik.

 
Projekti tööelu-osas tutvutakse konkreetselt üheksa erialaga ja kümne erineva spetsialistiga, kes tutvustavad oma tööd. Noored peaksid saama ülevaate tööelust alates karjääriplaneerimisest kuni töölepingu  seaduse tundmise kohta.
 
Raha projektiks tuli riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi ühisrahastusega programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kaudu, mida  vahendab Eesti Noorsootöö Keskus.

 
Koos Ridalaga saavad kõnealuse lepingu raames saavad kolme aasta jooksul 150 Eesti noortekeskust võimaluse kaasata  rohkem noori ja muuta oma tegevus mitmekülgsemaks.

 
Omaalgatusfondi rahataotlusse tuleb kirja panna:

1. Idee tutvustus ehk mida soovitakse teha?.
2. Millest on idee saanud alguse?

3. Milline on idee elluviimise tegevuskava?

4. Kuidas idee aitab kaasa kogukonna arengule?

5. Kellega koos ideed ellu viiakse, kuidas jagatakse ülesanded (teised noored, koostööpartnerid)?

6. Millised on projekti planeeritavad tulemused?

7. Millist abi oodatakse oma noortekeskuse töötaja poolt?

8. Kas plaanitakse kasutada varaait-programmi (võimalus laenutada erinevaid vahendeid tasuta)?

9. Eelarve ehk kui palju raha vajatakse idee teostamiseks (oluline on, et taotletav summa tagab 100% tegevuste kulud ja kaasrahastamist ei toimu).
 


NAF-projektile on ette nähtud neli vooru, mille käigus jagatakse Ridala vallas välja 1917 eurot. Lisateavet projekti kohta saab Urve Sarapikult telefonilt 5330 1208 võimeiliaadressilt urvesarapik@hotmail.com.
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments