Marko Siller: Ettevõtjatel lasub vastutus ühiskonna arengu ees

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Äsja lõppes Eestis ettevõtlusnädal, mille põhifookuses olid ettevõtluskultuuri ja vastutustundliku ettevõtluse teemad. Mis selle nädala järel Eestis nüüd muutub ja kelle võimuses need muutused on?

Küsige iseendalt, kes peaks tegelema erinevate ühiskondlike kitsaskohtade lahendamisega. Enamasti veeretame me oma vastusega tolle koorma ikka riigi kaela, uskumata ise sealjuures, et nood asju alati kõige efektiivsemal moel ajavad. Saab vähemalt enda pealt vastutuse ära.

Ometi peaksime iseenesestmõistetavana võtma ka ettevõtete vastutust anda oma (vabatahtlik) panus kogukonda ja loodust puudutavate probleemidega tegelemisesse. Sõltub ju iga ettevõtte edu sellest, kuidas läheb ühiskonnal, milles ta tegutseb. Peaks olema loomulik, et ettevõtted ise kannavad ümbritseva hea arengu eest hoolt. Aga on ka teisi põhjuseid.

Vastutustundlik opereerimine ja pikas perspektiivis mõtlemine on selgelt üks kaasaegse ja uuenduslikult mõtleva ettevõtte tunnusjoon. Põhjamaades ei ole täna enam võimalik müüa toodet/teenust ilma „rohelise sildita“, kuna seal inimesed usuvad sellesse ja on valmis ka rohkem maksma. Omanike ja juhtide mõistmine, et vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete rakendamine on vajalik, võib mõnel juhul määrata ära ka ettevõtte eksisteerimise 5 või 10 aasta pärast.

Aga me liigume põhjanaabritele järele. Ettevõtete endi initsiatiivil on kooskäimist alustanud vastutustundlike ettevõtete mõttekoda, mis räägib „kas“ asemel „miks“ ja „kuidas“ ning juba neljandat aastat järjest löövad kümned ettevõtted kaasa vastutustundliku ettevõtluse indeksi koostamisel.

Kuigi viimane on aluseks Eesti vastutustundlike ettevõtete pingerea loomisele, kannab indeks eelkõige enesehindamise vahendi rolli – kuidas me täna oma ettevõtete juhime ja milles seisneb meie vastutustundlikkus. Hindamisprotsessi läbimine ja Ernst&Youngi audiitorite ning valdkonna ekspertide hinnangud annavad ettevõttele selgema pildi, kuidas läbi vastutustundlikkuse jätkusuutliku ärimudeli kindlustamisele kaasa aidata. Ja üha enam leiab nutikaid näiteid ettevõtetest, kes seda teed sammuvad.

Rohelise trükiteenuse poolest tuntud Ecoprint kasutab näiteks ainult looduslikke trükivärve, eelistab spetsiaalset trükipaberit, kasutab trükikoja niisutamiseks sadevett, kütab ruume tootmisseadmete jääksoojusega ja soojendab vett päikesepaneelidega. See kõik on aidanud neil saavutada märkimisväärset edu nii kodus kui ka Skandinaavia turule eksportides.

Microsoft Estonia viib juba aastaid läbi „Veebivenna“ projekti, kus läbi koomiksite ja õppematerjalide laste ja vanemate internetiohutuse alaseid teadmisi tõstetakse. Lisaks on nende ettevõttes juurutatud süsteem, kus töötajatel on võimalus võtta aastas 3 lisapäeva palgalist puhkust vabatahtlikuna ettevõttevälistes heategevuslikes projektides osalemiseks.

Või võtame siis näiteks Prisma Peremarketi ja Humana Sorteerimiskeskuse. Esimene on viinud läbi kampaaniaid, mis kutsuvad inimesi üles kasutama poes ostunimekirju, et ostlemine oleks lihtne, ratsionaalne ja kliendile soodne. Teine aga pakub töötajatele autokompensatsiooni vaid juhul, kui tööle ja koju sõitev auto on täis samas piirkonnas elavaid töökaasasi.

Selliseid lugusid on veel. Koos ettevõtluskultuuri küpsemisega on meil ka üha enam ettevõtjad, kes ise näevad, et vastutustundlik ettevõtlus ei ole ühekordne projekt, vaid investeering ettevõtte pikaajalisse arengusse ja püsimajäämisesse.
Ometi on arenguruum suur, et senisest enam Eesti ettevõtteid oleksid suutelised nägema oma ärilise edu saavutamise võtmena vastutustundlikku tegutsemist ümbritseva inim- ja looduskeskkonna toetamise tagamiseks. Ja sellest võidab kogu ühiskond. Muutused on meie enda teha.

Eesti ettevõtted saavad tänavuse vastutustundlike ettevõtete TOPi kokkupanemisel osaleda 14. oktoobrini. Lisainfo http://www.csr.ee.

Marko Siller,
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments