Haapsalus maetute andmed jõuavad netti

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Haapsalu kalmistute andmed on sisestamisel internetikeskkonda, mille kaudu saab iga soovija otsida oma lähedase matmispaika.

Haapsalu linnakeskkonna osakonna juhataja Krista Vilta sõnul sõltub andmete avalikustamine sellest, kui kiiresti suudetakse 7000 hauale aadress määrata. Praegu kasutatavas kalmistute registris Haudi on hauad märgitud kvartali täpsusega, kuid puuduvad ridade ja hauakohtade numbrid.

Lehelt http://www.kalmistud.ee, mis põhineb kalmistute registril Haudi, näeb tulevikus andmeid Haapsalu metsakalmistu ja ka vana kalmistu kohta.

Praegu leiab internetilehelt Tõnis Padu koostatud kaardi ja nimekirja Haapsalu vana kalmistu kultuuriloolise tähtsusega haudadest, samuti lühiülevaate Haapsalu kalmistute ajaloost ja kalmistute haldajate kontaktid.

Krista Vilta ütles, et näha saab inimese nime, sünni–, surma– ja matmisaega ja hauaplatsi asukohta. „Põhimõtteliselt on sinna võimalik liita ka haua foto ja kõik selle hauaga seonduv,” lisas ta.

Matmisandmete avalikustamise üle rõõmustavad suguvõsauurijad, aga ka need, kes on aja jooksul oma lähedaste haudade asukohad unustanud. Praegu tuleb sellise info saamiseks pöörduda kalmistu kontorisse.

Vilta lisas kolmanda tegurina selle, et sama internetikeskkonna kaudu saavad eemal elavad sugulased tellida kalmude hooldamist.

Kalmistute kodulehel on praegu andmed seitsme Tallinna kalmistu, Vaivara, Väike-Maarja, Keila valla, Rae valla, Türi ja Elva kalmistute kohta.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments