Metsküla kogub kooli päästmiseks annetusi

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Metsküla kultuuriühing ja algkooli lapsevanemad algatasid korjanduse, et saaks välja vahetada kooli vananenud elektrisüsteemi, mis läheks maksma umbes 3500 eurot.

Korjandus kerkis päevakorda nädal aega tagasi seoses Lihula vallavalitsuse läinud reedel avalikustatud otsuse eelnõuga sulgeda tulevast õppeaastast valla kolm väikekooli: Kasari põhikool, Tuudi algkool ja Metsküla algkool.

Ühe põhjendusena tõi vallavalitsus välja vajaduse investeerida koolide füüsilisse keskkonda, sh renoveerida Metsküla algkooli tuleohtlik elektrisüsteem, milleks omavalitsusel raha ei ole.

Läinud pühapäeval Metsküla kooli kriisikoosolekule kogunenud lapsevanemad ja kohalik kogukond otsustasid, et on nõus elektrisüsteemi ise oma raha eest välja vahetama, kui omavalitsus kooli kinni ei pane.

Et neljapäevasel volikogul võeti avalikkuse survel päevakorrast maha koolide sulgemise eelnõud ja valla koolireform lükkub aasta–paari võrra edasi, avas Metsküla kultuuriühing arveldusarve, kuhu saab annetada elektrisüsteemi renoveerimiseks vajalikku raha.

„Tore oleks, kui saaksime elektrisüsteemi välja vahetada talvisel koolivaheajal,” ütles Metsküla kultuuriühingu esimees Hellat Rumvolt.

Tuleohutusinspektori ettekirjutuse järgi on koolil aega elektrisüsteemi uuendada tuleva aasta 31. märtsini.

„Kui midagi jääb üle, siis teeme selle eest korda kooli tualettruumid,” lisas Rumvolt. Vesikloseti puudumist heitis läinud pühapäevasel koosolekul koolile ette Lihula vallavanem Riho Erismaa.

Annetusi Metsküla algkooli elektrisüsteemi renoveerimiseks saab teha arveldusarvele 10220002671016, Metsküla kultuuriühing.

Hellat Rumvolt lisas, et annetaksid siiski need, kellel see on võimalik, ja iseennast puudusesse ei jäetaks. „Olukord on hull, aga mitte nii hull, et näiteks pensionärid peaksid tõttama sinna kandma oma viimast raha,” ütles Rumvolt.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments