15.9 C
Haapsalu
Reede, 21. juuni 2024

6 kuu keskmine portaali küljastajate arv kuus: 60 619

Avaleht Sildid Lageraie

Silt: lageraie

Kavandatav erand jätab lageraietele ukse lahti

ontent/uploads/2020/12/kätlin-tamm-metsas_malleliisa-1.jpg"> Kätlin Tamm, MTÜ Roheline Läänemaa juht. Foto: Malle-Liisa Raigla[/caption] Haapsalu linna üldplaneeringusse on kavas sisse kirjutada erand, mis jätab võimaluse Haapsalu ümbruses asuvates puhkemetsades siiski lageraieid läbi viia. Haapsalu linna uue üldplaneeringu protsess on jõudnud lõpufaasi. MTÜ Roheline Läänemaa on selles protsessis aktiivselt osalenud kõik need neli aastat. Oleme saatnud viiel korral ettepanekuid ja osalenud avalikel aruteludel. MTÜ põhikirjast tulenevalt on MTÜ fookuses olnud Haapsalu linna territooriumi looduskeskkond, aga samuti inimeste elukeskkond, mille loomulik osa on meie linna metsad ja nende pakutavad hüved. MTÜ Roheline Läänemaa läbiv ettepanek on olnud, et linna metsades, mis on üldplaneeringuga määratud aladeks, kus on esikohal teised väärtused (loodusväärtused, puhkevõimalused jne) kui majandusliku tulu teenimine, kasutataks püsimetsandust ehk püsimetsa valikraietega majandamise viisi. Teisisõnu leiame, et puht majanduslikul eesmärgil tehtavad uuendusraied ja eriti lageraie ei sobi inimeste puhkemetsadesse ja aladele, kus esmane eesmärk on säilitada ökosüsteeme.

Vormsi ei keela lageraieid

[caption id="attachment_284838" align="alignnone" width="2000"] Lageraie . Foto: Urmas Lauri[/caption] Teisipäeval arutab Vormsi volikogu juunikuist pöördumist, mille järgi soovitakse saarel keelata lageraied ja pikendada raierahu aega, volikogu tõenäoliselt lageraieid keelama ei hakka. Vormsi volikogu esimees Ivo Sarapuu ütles, et volikogu otsus selgub teisipäeval. Sarapuu lisas, et lageraie teemal on üle Eesti mindud aktiivseks. „Vormsi ei pea siin ette tõttama,” ütles Sarapuu.

Raiepiirangutüli võib jõuda kohtusse

[caption id="attachment_246010" align="aligncenter" width="900"] Helen Rammu ei saa aru, kust tuleb arusaam, et puhkealadel on metsamajandamise hea tava kohaselt lageraie lubatud. Foto: Arvo Tarmula[/caption] Kui Haapsalu linn karmistatud raiepiirangu vaidlustanud Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Eesti Erametsaliiduga järgmisel nädalal toimuval arutelul kokkulepet ei saavuta, hakkab linnavolikogu otsuse seaduslikkust arutama kohus.

Karilaid esitas Ridala metsaraie pärast Kiislerile arupärimise

[caption id="attachment_237512" align="alignnone" width="900"] Arupärimise põhjus on lageraie Valgeväljal. Foto Arvo Tarmula[/caption] Riigikogu liige Jaanus Karilaid (Keskerakond) esitas eile keskkonnaminister Siim Kiislerile (IRL) arupärimise Ridala vallas tehtud lageraie kohta. Riigimetsa majandamise keskus (RMK) lasi Valgeväljal ligi 5 hektarit lagedaks raiuda. Ridala valla üldplaneeringu järgi oli aga tegu väärtusliku rohealaga, kus lageraiet teha poleks tohtinud. „Roheala on iga omavalitsuse väärtus, kohaliku kogukonnaga läbi rääkimata selle kahjustamine halvendab elukeskkonda. Kas keskkonnaministeerium on valmis tekkinud kahju kompenseerima?” pärib Karilaid, kes riigikogutööle lisaks juhib Haapsalu volikogu.