Lugeja küsib: kas vanuseline eelistus on diskrimineerimine?

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Otsin tööd. Vaatasin töökuulutusi ja nägin, et seal otsitakse vaid alla 30aastaseid. Kas see on diskrimineerimine?

Diskrimineerimine tähendab inimesele mingite kitsenduste seadmist, ebasoodsama olukorra kujunemist, mis vähendab nende õiguste kasutamise või teostamise võimalusi. Olgu selleks siis vanus, rass, nahavärv, sugu, usk, poliitilised või muud veendumused, seksuaalne sättumus, rahvus või muu asjaolu. Tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ja edendama võrdõiguslikkust. Ka tööle värbamisel peab jälgima võrdse kohtlemise põhimõtet ja võtma kasutusele abinõud ennetamaks töötajate diskrimineerimist.

Näiteid diskrimineerimisest: töökuulutuses on kirjas, et tööle otsitakse vaid valgenahalisi inimesi; lasteaed vallandab pensionieas kasvataja; tööandja ei võta kasutusele abinõusid, mis võimaldaks puudega töötajal osaleda töös või saada koolitust. Sooline võrdne kohtlemine peab edendama naiste ja meeste võrdõiguslikkust, näiteks tuleb sama või sarnase töö eest maksta võrdset palka.

Kui töötaja õigusi on diskrimineerimise tõttu rikutud, võib ta nõuda tööandjalt kahju tekitava käitumise lõpetamist ja nii varalise kui ka mittevaralise kahju hüvitamist. Diskrimineerimisega seotud vaidlusi lahendatakse kohtus või töövaidluskomisjonis. Töövaidluskomisjonis on võimalik ka läbida lepitusmenetlust.

Nõuanded töövägivalla või diskrimineerimise ohvriks sattunud töötajale:

  • ära jää oma murega üksi;
  • informeeri tööandjat;
  • füüsilise vägivalla korral pöördu politseisse;
  • võta ühendust tööinspektsiooniga;
  • diskrimineerimise korral pöördu arvamuse saamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole;
  • nõua tööandjalt töövägivalla või diskrimineerimise lõpetamist ja kahjutasu;
  • kui muu ei aita, ütle tööleping üles.

Vladimir Logatšev,

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments