Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 1-3/24-22 võeti vastu Rannakülas asuvale Latika kinnistule koostatud detailplaneering

kliendihaldur

le@le.ee

Latika kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.03.2024 otsusega nr 1-3/24-22 võeti vastu Rannakülas asuvale Latika kinnistule koostatud detailplaneering. Planeeringu ala hõlmab Latika katastriüksust (kinnisasi nr 89832, tunnus 53101:001:0457, pindala 2,16 ha, sihtotstarve elamumaa).

Latika maaüksusel kehtib osa Nõva Vallavolikogu 21.10.2011 otsusega nr 37 kehtestatud Ranna-Tooma IV detailplaneeringust. Kehtiva detailplaneeringu järgi on Latika maaüksusele planeeritud hoonestusala 200 m kaugusele korduvast üleujutusala piirist, kuid seal asub kõrge väärtusega männimets ja maaomanik soovib selle säilitada. Maaomanik soovib läbi detailplaneeringu koostamise vähendada metsamaal kehtivat ehituskeeluvööndi ulatust ja ehitada naabermaaüksustega samale hoonestusjoonele.

Detailplaneeringu projekt näeb ette ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamise 115 m peale korduva üleujutusega ala piirist, planeeringualale elamu ja abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Määratud on juurdepääsutee, parkimiskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga soovitakse muuta Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga määratud ehituskeeluvööndi ulatust. Lähtudes koostatud eelhinnangust keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  15. aprillist 15. maini 2024 tööajal Nõva osavallavalitsuses ja valla veebilehel. Väljapaneku kestel on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Kui detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatakse planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi, mida ei võeta arvesse, siis korraldatakse avalik arutelu 24. mail 2024 kell 13 Nõva raamatukogus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad https://www.laanenigula.ee/menetluses.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Nõvalt
17 päeva tagasi

Taas üks looduse rüüstamise aktsioon L-N valla poolt! Miks meil on selline vallavalitsus, kes inimeste elukeskkonnast ei hooli?

Hellat
6 päeva tagasi
Reply to  Nõvalt

!@#€%^&*!?