Haapsalu linnavolikogu 13. istung

Regina

regina@le.ee

Reedel, 25. novembril kl 14 volikogu saalis. Istung jälgitav: „Istungi ülekanded”.
Päevakord:
1. Haapsalu linna 2023. aasta eelarve esimene lugemine.
2. Haapsalu linnavolikogu 26.4.2019 määruse nr 44 „Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord muutmine”.
3. Haapsalu linnavolikogu 28.06.2019 määruse nr 48 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad” muutmine.
4. Otsustuskorras vara võõrandamine ja omandamine.
5. Loa andmine vara tasuta omandamiseks.
6. Loa andmine vara võõrandamiseks (Turbakuuri, Jõõdre küla).
7. Loa andmine vara võõrandamiseks (Posti tn 17-2, Haapsalu linn).
8. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks (HHTK).
9. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine (Tööstuse tn tootmispiirkond).
10. Haapsalu Tagalahe probleemid ja lahendused.
Eelnõudega saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse kodulehel: „Päevakorra teated”. Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid”.
Jaanus Karilaid
volikogu esimees

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments