Nõuanne: kui kaua kehtib riskianalüüs?

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Tegime ära oma ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsi ja ka tegevuskava, et see kõik ellu viia. Kas nüüd on kõik tehtud ja oleme oma kohustuse täitnud?

Töökeskkond ja selle olukorda kajastav riskianalüüs sarnaneb Tallinna linnale – see ei saa kunagi päris valmis. Kui suured probleemid lahendatud, näiteks ehitatud välja ventilatsioon või korrastatud puhkeruum, saab pöörata rohkem tähelepanu näiteks isikukaitsevahenditele või töötajate juhendamisele. Lahendamist vajavaid teemasid kerkib üles ka igapäevaelus – uuendamist võib vajada liikumisteede märgistus, katki on ehk läinud pistikupesa või loodud kontorisse uusi töökohti. Jälgida tuleb ka ühiskonnas toimuvat – näiteks tuli riskianalüüsis käsitleda koroonaviirusega kaasnevaid riske. Tegevuskavva tuleks panna ka tegevused, mis kõrvaldavad uusi tekkinud riske.

Riskianalüüs tuleb üle vaadata, kui

  • töötingimused on muutunud, näiteks on kolitud uutesse ruumidesse või ruume renoveeritud;
  • töövahendeid või tehnoloogiat on vahetatud või uuendatud – näiteks muru niidetakse niiduki asemel murutraktoriga;
  • on ilmnenud uued andmed ohuteguri mõju kohta inimese tervisele. Näiteks on ettevõtted koroonaviiruse leviku ajal riske mitmeid kordi ümber hinnanud, sest olukord muutub pidevalt;
  • õnnetuse või ohtliku olukorra tõttu on riskitase muutunud. Näiteks kukkus töötaja tööruumis ja selgus, et kukkumise põhjuseks oli auk põrandas. Nüüd tuleb liikumisteed üle vaadata ja vajadusel võtta plaani tegevused ohtude vältimiseks;
  • kui töötervishoiuarst on tervisekontrolli käigus tuvastanud töötaja tööga seotud haigestumise, tuleb vaadata, kas haigestumiseni viinud ohutegurid olid riskianalüüsis hinnatud.

Kui olete tegevuse ellu viinud, saate riskihinnangut vähendada –näiteks kui ehitati seadme ümber müra vähendavad seinad, saate riskianalüüsis mürale antud riskihinnangut vähendada. Muudatus või selle tegematajätmine võib saada määravaks ka aasta(kümne)id hiljem, kui peaks uuritama endise töötaja võimalikku kutsehaigestumist. Siis on oluline teada, kas ja kui pikalt töötaja ettevõttes mürarikkas keskkonnas töötas.

Ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna loomine ja hoidmine nõuab pidevat hoolt. Riskianalüüsi alusel koostatud tegevuskava on selleks hea abiline – vajalikud tegevused on ühes kohas kirjas ja vastutajad määratud. Kindlasti tuleb ka kontrollida, et vastutajatel midagi ei ununeks ja kõik kokkulepitu ka tehtud saaks.

Piret Kaljula

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments