Heidi Uustalu: uus olukord toob nutikaid lahendusi

Lääne Elu

info@le.ee

Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu
Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu

Tänavune õppeaasta on kahtlemata eriline, sest paljud koolid ja lasteaiad on pidanud oma tegevusi ümber korraldama.

Ida-Virumaal ja Harjumaal on distantsõpe kestnud ligi pool tervest kooliaastast ja paljud õpetajad ja lapsevanemad on pidanud kiirelt uue olukorraga kohanema.

Distantsilt õppimine ja õpetamine on nõudnud nii õpetajatelt, lastelt kui ka vanematelt teistsugust ettevalmistust ja õpioskusi. Rohkem tuli pöörata tähelepanu targematele õpistrateegiatele, koostööle ja kokkulepetele, enese juhitud õppimise oskusele, üldpädevustele jne. Sellest aastast on kahtlemata palju, mida tuleviku tarbeks kaasa võtta.

Distantsõpe on märkimisväärselt suurendanud õpilaste vajadust osata iseisesvalt õppida ja ise hakkama saada. Seepärast võib öelda, et iseseisev mõtlemine ja ettevõtlik hoiak on kindlasti olnud üks selle õppeaasta läbivaid märksõnu ja edutegureid.

Kui klassiruumis on õpetaja oma õpilastega pidevas suhtluses, siis arvutiekraani taga jääb kontakt paratamatult pealiskaudsemaks. Siin on kindlasti tähtis roll olnud lapsevanematel, kes sõltuvalt lapse oskustest ja haridusastmest on pidanud sel aastal ehk tavapärasest rohkem õppetöös kaasa lööma.

Ettevõtlikku lähenemist saab praktiseerida nii õppekava raames kui ka tunnivälistes tegevustes. Sellise lähenemise eesmärk on tuua kooli ja lasteaeda rohkem iseseisvat hoiakut, arendada laste otsustusvõimet ning ärgitada nende tegutsemishimu. Ettevõtlikku õpet Eestis edendav haridusprogramm Ettevõtlik Kool sündis 2006. aastal ja sellega on nüüdseks liitunud 146 õppeasutust üle Eesti, Läänemaalt on liitunud kuus õppeasutust.

Ettevõtlikus Koolis on õpetaja ülesanne kaasata lapsi õppetegevuse eri arenguetappidesse ja protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuks õpilastest, mitte õpetajast. Selliselt korraldatud õppetöö on loovam ja päriselule lähedasem, sest teooria on tasakaalus praktiliste näidete ja tegevustega.

2020/2021. õppeaastal on peaaegu kõik haridusasutused igas haridusastmes pidanud oma õppetööd korraldama teistsugustes keskkondades ja vormides. See on kindlasti tähendanud ka põlve otsas leiutamist. Kuid just nii sünnivadki uued ja säravad ideed.

Kahtlemata on seekordne kooliaasta toonud ka selliseid nutikaid lahendusi, mis sillutavad teed uutele praktikatele tulevikus. Näiteks on paljud koolid lisaks koduõppele rakendanud tavapärasest enam õuesõpet. Üle Eesti leiab kindlasti veel arvukalt põnevaid näiteid nii koolidest kui ka lasteaedadest, mis on esiletoomist ja tunnustamist väärt.

Selleks, et kõik sellised lood ja lahendused jõuaksid ka teisteni, kutsun jagama oma lugu meiega. Ettevõtlik Kool on alates 2008. aastast korraldanud edulugude konkurssi, mille eesmärk on öelda aitäh neile ettevõtlikele noortele ja õpetajatele, kes on panustanud rohkem kui neilt nõutakse ning kes on ellu viinud uudseid ideid. Eelmisel aastal esitati edulugude konkursile tervelt 111 lugu üle terve Eesti.

Sel korral kutsume samuti üles jagama lugusid, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut nii tavapärases õppetöös kui ka distantsõppes. Loodan väga, et sel aastal jõuab meieni põnevaid ja raamidest väljas lahendusi, kuidas peagi lõppeva ja erilise õppeaasta jooksul on ettevõtlikult koos õpitud.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments