Haapsalu linna väikesadamaid toetatakse 60 000 euroga

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Puise. Foto: Urmas Lauri

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada riigisisesest keskkonnaprogrammist 819 projekti kokku 15,7 miljoni euroga, toetust said projektid kaheksas valdkonnas. Haapsalu linn sai väikesadamate tarvis toetuseks 60 000 eurot.

“Lähiaastatel viiakse Eestis keskkonna heaks ellu üle 800 sisuka projekti. Lähtusime otsustamisel projektide olulisusest ja mõjust loodusele,” ütles KIK-i nõukogu esimeheks kinnitatud keskkonnaminister Rene Kokk.

Valdkonniti sai kõige enam toetust veemajandus, järgnevad keskkonnateadlikkus, ringmajandus, looduskaitse ja atmosfääriõhu kaitse.

Järgmine võimalus keskkonnaprogrammist toetust saada on 1. augustil, kui avaneb atmosfääriõhu kaitse programmist taotlusvoor korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks.

KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, süsihappegaasi kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.

 

Väikesadamate setetest puhastamine

Projekti kogumaksumus on 76 080 eurot, sellest toetus 60 000 eurot.

  • Taastada Haeska, Kiideva lautrist ja Puise väikesadamast rannakaluritel, keskkonnainspektsioonil, päästeteenistusel pääsu merele;
  • Koostöös Matsalu rahvuspargi keskusega luua tingimused loodusturismi arendamisele;
  • Matsalu lahe põjakalda rannakülade pärandkoosluse taastamisele ja säilitamisele kaasa aitamine;
  • Loodusharidusliku tegevuse tõhustamine, tutvumaks Matsalu rahvuspargi loodusega;
  • Varakevadisate rändlindude (luiged) merel toitumiskohtade taastamine.
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments