0

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lääne Elu

info@le.ee

Haapsalu linnavolikogu lõpetas 27.04.2018 istungil otsusega nr 56 Herjava külas Rehe tn 3 asuva kinnistu koostamise detailplaneeringu.
Ridala vallavolikogu algatas 22.09.2005 otsusega nr 211 Herjava külas asuva Rehe tn 3 kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiks 2,49 ha suuruse hoonestamata kinnistu jagamine väikeelamukruntideks ja kruntidele ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas tolleaegne kinnistu omanik. Kinnistu praegused omanikud on esitanud Haapsalu linnavalitsusele taotluse Rehe tn 3 detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Haapsalu linnavalitsus