Läänemaa parimad gümnaasiumid on Taebla, Kullamaa ja Läänemaa ühisgümnaasium

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Kullamaa keskkool foto kooli kodulehekylg

Kullamaa kooli panus matemaatikaõpetusse on ühisgümnaasiumi kõrval maakonna parim. Arhiiv

Haridus- ja teadusministeerium hakkab alates 2016. aastast peale riigieksamitulemuste arvestama ka koolide panust õpilaste arengusse. Seda tehakse kolme aasta tulemuste põhjal kolmes aines – matemaatikas, eesti keeles ja eesti keeles teise keelena. Ministeerium jagab tulemuste põhjal koolid skaalale -2, -1, 0, 1 ja 2. Null näitab, et gümnaasiumi panus õpilase edasijõudmisse on ootuspärane. Nullist väiksem tulemus näitab ootuspärasest madalamat panust, nullist kõrgem tulemus näitab, et panus on ootuspärasest suurem, st koolides, kus panus on üle nulli, tehakse õpilastega tugevat tööd. Läänemaal on selle mõõdiku järgi matemaatika parimad Kullamaa keskkool ja Läänemaa ühisgümnaasium, kus keskmine on 0,30 ehk üle ootuspärase. Eesti keeles on parim Taebla gümnaasium, kus keskmine on 0 ehk ootuspärane. Keskmise tulemuse on arvutanud Postimees.

Läänemaa koolide panus eesti keeles aastatel 2014-2016

                                              keskmine          2014          2015          2016

Taebla gümnaasium              0                         -1                0               1 

Kullamaa keskkool                 -0,30                  0                 0               -1

Noarootsi gümnaasium          -0,30                  0                 -1              0

Läänemaa ühisgümnaasium  -0,30                  0                 -1              0 

Lihula gümnaasium                -0,70                 -1                -1               0

Läänemaa koolide panus matemaatikas aastatel 2014-2016

                                                    keskmine          2014          2015          2016

Kullamaa keskkool                       0,30                     0               0                1 

Läänemaa ühisgümnaasium        0,30                     0               0                1

Noarootsi gümnaasium                0                          0               0                 0

Lihula gümnaasium                      0                          -1             1                 0

Taebla gümnaasium                     -0,30                    -1             -1                0

„Üksnes riigieksamitulemused ei anna täit pilti sellest, kui hästi kool õpetab, mistõttu oleme välja töötanud näitaja, mis iseloomustab õppetöö tulemuslikkust ehk gümnaasiumi panust, võttes arvesse põhikooli lõpueksamite tulemusi. Kooli panuse teadvustamisel õpilaste arengu olulise osana on võimalik uurida, mis mõjutab koolide hakkamasaamist,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Kristin Hollo.

Gümnaasiumi panuse arvestamisel võetakse arvesse kooli kontrollitavaid tegureid nagu õppeprotsessi ülesehitus, metoodika, õppevahendid ja personal. Samuti arvestatakse mittekontrollitavaid tegureid nagu õpilaste eelteadmised põhikooli lõpus, võimekus, vanus ja sugu, kooli suurus, õppekeele valik ja kohaliku omavalitsuse võimekus ning muu asukohaga seotu.

Ainepõhiselt on koolid jaotatud kolme rühma: need, kus lisandväärtus on Eesti keskmisest madalam või väga madal, ootuspärase lisandväärtusega ning kõrge või väga kõrge lisandväärtusega, kus näitaja on Eesti keskmisest palju kõrgem.

Gümnaasiumi panuse hindamine on üks osa ministeeriumist koolidele antavast tagasisidest.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
anton
6 aastat tagasi

Oletame, et…
ämm : + 1
äi : 0
kana: -1
Arvude 1, -1, 0 ja 1 formaalne keskmine oleks 1/4 (0,25). Kuid mida see 0,25 antud juhul tähendab?

anton
6 aastat tagasi
Reply to  anton

Oletame, et…
panus üle ootuste : + 1
ootuspürane panus : 0
panus alla ootuste: -1
Arvude 1, -1, 0 ja 1 formaalne keskmine oleks 1/4 (0,25). Kuid mida see 0,25 antud juhul tähendab?

nojahh
6 aastat tagasi

kas mõni gümnaasium on veel Läänemaal, tundub et kõik nad parimateks nimetatud

maali
6 aastat tagasi

Haapsalus on kaks gümnaasiumi ja mõlemad on nimekirjas kenasti ära toodud.

maali
6 aastat tagasi
Reply to  maali

Kaks on Postimehe omas, LE nimekirjas üks.

Jörr
6 aastat tagasi

Mis ajast Haapsalu ja selles asuvad koolid Läänemaa osa enam ei ole?

sorts
6 aastat tagasi

delfi järjestus:
36.noarootsi
61.Ühisgümnaasium
89.taebla
113 kullamaa
169 täiskasvanute g.

võta nüüd kinni, mis on täpsem.
kindel on vaid see, et noarootsi paneb teistele pika puuga.

ligi
6 aastat tagasi

Kohe teeme uue järjestuse.

sorts
6 aastat tagasi

postimehe tabel:
28.Noarootsi
56.Läänemaa Ühisgümnaasium
72.Taebla
148. Kullamaa

mille järgi reastas Lääne Elu?

H. J
6 aastat tagasi
Reply to  sorts

Loe uuesti, see on ministeeriumi uus leiutis headuse määramiseks

juss
6 aastat tagasi

Ilmselt hakatakse kaheteistkümnendas lihtsamini häid hindeid pamema, et parandada oma kooli kohta edetabelis.

........
6 aastat tagasi
Reply to  juss

Kooli koht edetabelis sõltub eelkõige RIIGIEKSAMITE tulemustest, mitte kooli poolt pandud hinnetest.

no
6 aastat tagasi

kas on kilplased ametis,kui hea gümnaasium Taeblas suletakse?
Lihula jääb ehk riigigümnaasiumimi filiaalikski.

Ats
6 aastat tagasi
Reply to  no

vaata õpilaste arvu