Noorkotkas Martten Tiitsma ja kodutütar Liivia Lints toovad võidutule Läänemaale

Tarmo Õuemaa

tarmo@le.ee

Võidutule üleandmine

Võidutule üleandmine 2013. aastal Haapsalus. Arvo Tarmula

Tänavu valiti tuletoojateks igast maakonnast üks noorkotkas ja üks kodutütar, kes saavad 23. juunil võidupüha paraadil Võrus presidendilt võidutule, et see viia oma kodukanti ja jagada jaanitule süütamiseks kõigile soovijatele. Läänemaale toovad tule Martten Tiitsma ja Liivia Lints.

Martten Tiitsma astus noorkotkaks  2009. aastal. Ta õpib Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. klassis ja tema õpitulemused on väga head. Martten on aktiivselt osalenud kõikidel Noorte Kotkaste maakondlikel üritustel. Ta on olnud tegevuspunktide läbiviija, kohtunik kontrollpunktides ja rühmalaagri korraldaja.

Liivia Lints astus kodutütreks 2008. aastal. Ta on aktiivselt osalenud kõikidel Kodutütarde maakondlikel üritustel – olnud tegevuspunktide läbiviija, kohtunik kontrollpunktides, rühmalaagri korraldaja. Liivia meelisalaks  on rännakud. Ta on osalenud kahel korral Kodutütarde võistlusmatkal Ernake ja Noorte Kotkaste Mini-Ernal. Lisaks veel paljudel võistlusmatkadel teistes Kaitseliidu malevates.

Võidutuli sünnib 23. juuni hommikul kell 9.00 Vabadussõjas langenute mälestussamba juures Võru linnakalmistul kui ühendatakse eelneval päeval Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus süüdatud mälestustuli ning noorkotkaste poolt Võru rahvapeol süüdatud muinastuli. Lisaks annetatakse tulede ühendamise tseremoonial kõigile võidutule toojatele tuletooja medal.

2016. aasta tuletoojad on:

Alutaguse

Rait Kivi

Aktiivne noorkotkas alates 2007. aastast. Esindanud malevat maakondlikel võidupüha paraadidel ning Mini-Ernadel. Oskab kaaslasi innustada ja võistkonnas liider olla. Aktiivne ka väljaspool Noorte Kotkaste organisatsiooni – tegeleb jalgpalli, võrkpalli, korvpalli, suusatamise, enesekaitse ja rahvatantsuga.

Stella Saul

Kodutütar alates 2012. aastast. Rõõmsameelne, abivalmis, aktiivne ja õpihimuline. Talle meeldib lugusid kirjutada ja pea pooled rühmapäeviku tekstidest on tema kirja pandud. Stella tulevikuplaan on astuda naiskodukaitsjaks. Lisaks tegeleb Stella kergejõustikuga ning käib tantsutrennis, kuulub õpilaskogusse.

Harju 

Siim Aksel Amer

Noorkotka tõotuse andis 2007. aastal. Aktiivne, aus, kohusetundlik ja sõbralik noormees. Esindanud korduvalt Noorte Kotkaste Harju malevat nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel võistlustel. Siim Aksel kuulub oma kooli õpilasesindusse ning hobideks on tal pillimäng, koorilaul (Poistekoor Kalev) ja jalgpall.

Helina Piibeleht

Kodutütre tõotuse andis 2010. aastal. Kohusetundlik  ja aktiivne kodutütar, sõbralik, rõõmsameelne ja hea õppeedukusega. Ta kuulub oma kooli õpilasesindusse ning on esindanud kooli erinevates ettevõtmistes – võtnud osa aineolümpiaadidest ning käinud maakondlikel ning vabariiklikel spordivõistlustel.

Jõgeva

Kristjan Pint

Noorte Kotkaste organisatsiooniga liitus aastal 2009. Sellest ajast alates on osalenud Noorte Kotkaste tegevuses väga aktiivselt.  Jõgeva rühma liikmena võitnud 2015. ja 2016. aastal maakondliku luureretke, kus viimasel aastal oli võistkonna kapten.

Kati Kaas

Kati on kodutütar alates 2006. aastast. Kogu oma liikmeksoleku vältel on ta olnud üks aktiivsemaid kodutütreid Jõgeva ringkonnas. Kati on esindanud ringkonda üle-eestilistel võistlustel, matkadel ja laagrites. 2015. aastal oli ta abiks vabariikliku Kodutütarde ja Noorte Kotkaste matkamängu korraldamisel, mitmel korral on Kati abistanud ka Toidupanga kogumispäevadel.

Järva 

Frank Gennert Osula

Frank Gennert liitus noorkotkastega 2010. aastal. Ta on aktiivne osaleja Noorte Kotkaste Järva maleva väljaõppes ja muudes ettevõtmistes.  Ta on aktiivne ka väljaspool organisatsiooni – mängib jalgpalli juba 12 aastat, tantsib rahvatantsurühmas ja laulab segakooris. Teda võib iseloomustada lausega „kes teeb, see jõuab“.

Rebekka-Maria Remmelgas

Rebekka-Maria on kodutütar alates 2006. aastast. Ta on laia silmaringiga, avatud suhtleja, kohusetundlik ja hea kaaslane. Rebekka-Maria on alati valmis ka noorematele kodutütardele matkatarkusi õpetama ja oma teadmisi, oskusi noorematega jagama. Paljudel Koeru rühma ja ringkonna üritustel on ta abiks olnud töötubasid korraldamas, esinemas nii muusiku kui ka lauljana, kontrollpunkte ette valmistamas või neid läbi viimas. 

Lääne malev, Hiiumaa

Mart Pärtel

Noorkotkaks vastu võetud 2007. aastal. Esindanud Lääne malevat paljudel vabariiklikel Noorte Kotkaste võistlustel ning mitmeid kordi osalenud ka võidupüha paraadil. Mart on väga tubli õppija; tark, töökas, otsekohene ja põhjalik. Temas on katsetamise julgust ning tegutsemise kindlust.

Merje Reismaa

Kodutütar alates 2008. aastast. Kodutütarde Hiiumaa jaoskonna tublim kodutütar 2015. Osaleb aktiivselt Kodutütarde organisatsiooni ja Hiiumaa noortekogu Ankur töös. Osalenud viiel korral patrullvõistlusel Valge Laev. Aktiivne, hakkaja ja sõbralik kodutütar, kellele võib alati kindel olla.

Põlva

Raul Kübard

Raul Kübard astus noorliikmeks 2012. aastal. Raul on kogu Noorte Kotkaste Põlva maleva  ja loomulikult ka Laheda rühma noorematele noorkotkastele ja kodutütardele suureks sportlikuks eeskujuks, sest on maakonnas oma vanuseklassis üks paremaid kergejõustiklasi. Selle kinnituseks ka sportlase erikatse märk aastast 2012 ja Noorte Kotkaste Aasta Sportlase tiitel aastast 2015.

Elis Õunapuu

Kodutütarde Põlva ringkonna liige alates aastast 2009. Elis on hea meeskonnakaaslane nii sõjalis-sportlikel võistlustel kui ka esmaabi ülesannete lahendamisel. Ta on kohusetundlik ja tema peale võib alati loota. Hetkel õpib ta Hugo Treffneri Gümnaasiumis ja oma tuleviku soovib ta siduda kaitseväega.

Pärnumaa

Kevin Kalda

Kevin astus Ursa Major rühma liikmeks 9aastase poisina. Ta on  juba kümme aastat osalenud kõikidel koondustel, metsalaagrites ning üritustel, mida noorkotkaste tegevus on võimaldanud.  Oma meeskonnaga on ta igal aastal karikad koju toonud nii maakondlikelt võistlustelt, Mini- Põrgupõhjalt, Kuperjanovlaste rajalt ning viimased aastad ka Mini-Ernalt. Võitnud ka Rootsis ja Leedus. Kevin on suurepärane motiveerija, hea meeskonnakaaslane, tugev juht ja eeskuju kõigile noorkotkastele.

Merilyn Pähkel

Merilyn on kodutütar alates 2006. aastast. Ta on positiivne ja särasilme tüdruk ning  suurepärane meeskonnajuht. Talle meeldib käia metsalaagrites ja osaleda luureretkedel. On ennast proovile pannud  Scoutsrännakul, Pärnumaal toimuval vabariiklikul Skaudi- ja gaidimatkal, Põrgupõhja retkel ning Kodutütarde Olümpial. Lisaks on Merilyn silmapaistev sportlane võrkpallis.

Rapla

Sten Leinasaar

Sten Leinasaar astus noorkotkaks 2012. aastal. Ta on osalenud sõjalis-sportlikel võistlustel Mini-Põrgupõhja, Mini-Erna, Kuperjanovlaste rada, Viru Tarvas, Salupere retk. Sten on aktiivne sportlane ka orienteerumises ja saalihokis. Ta on kaasa löönud Kaitseliidu Rapla maleva side- ja meditsiiniõppustel ning osalenud noorkotkaste rivis võidupüha paraadil Haapsalus.

Stephanie-Beatrice Aus

Stephanie-Beatrice on Rapla ringkonna kodutütar alates 2011. aastast. Selle aja jooksul on ta alati olnud 10 aktiivsema Kodutütre hulgas Rapla ringkonnas. Ta ei pelga seismist liputoimkonnas, esindada ringkonda vabariiklikel võistlustel, ise ürituse eestvedajaks olemist või abistada rühmavanemaid maakondlike ürituste ja laagrite korraldamisel. Alates 2015. aastast täidab ta rühmajuhi ülesandeid ning on tugiisik uutele rühmaliikmetele.

Saaremaa

Jaen Ots

Jaen Ots on Noorte Kotkaste Saaremaa maleva Leisi rühma liige ja on alati olnud väga abivalmis, aktiivne ning teadmishimuline. 2014. aasta sügisest alates on Jaen olnud rühmajuhi abina toeks rühma ürituste korraldamisel. Lisaks on ta esindanud Saaremaa malevat Kaitseliidu vabariiklikel võistlustel ning kooli esindusega on ta osalenud vabariiklikul Koolitantsu võistlusel.

Emilia Rozenkron

Emilia on kodutütar aastast 2008. Aktiivne ja mitmekülgne tüdruk, osalenud õppusel Orkaan 2014, Kübassaare retkel ning Reeküla matkal, samuti esindanud oma rühma erinevatel vabariiklikel võistlustel. Emilia hobideks on rahvatants, loodus ja fotograafia. Koolis on Emilia väga heade õpitulemustega ning on osalenud aineolümpiaadidel geograafias, bioloogias, eesti ja inglise keeles, lingvistikas ning ajaloos.

Sakala

Andres Eek

Andres Eek on noorkotkas alates 2008 aastast. Väiksest poisist saati on teda huvitanud loodus – loomade, taimede ja lindude tundmine. Sellega seoses pakub talle huvi ka looduses matkamine ja toimetulek looduses väheste vahenditega.  Lisaks on Andres tegelenud 10 aastat rahvatantsuga ning 2016. aastal sai ta Viljandi Gümnaasiumi tantsurühma koosseisus Koolitantsu võistlusel 1. koha.

Karolina Pugal

Karolina on tarmuka hoiakuga neiu, kes kuulub kooli omavalitsusse, osaleb tegusalt Kodutütarde töödes-tegemistes ja on heal tasemel sportlane. Ta on oma vanuseklassi tublimaid suusatajaid Viljandi maakonnas ning hetkel ongi pühendumine suusaspordile jätnud mõnevõrra kõrvale ta teise hinnatud harrastuse – tantsutreeningud. Karolina on kohusetundlik, teotahteline ning innustab oma  aktiivsusega ka teisi.

Tallinn

Jan Markus Lindmäe

Jan Markus Lindmäe liitus Noorte Kotkaste organisatsiooniga 2008. aasta kevadel, kui asus tegutsema Scoutsrühma ridades. Juba alguses peale näitas Jan Markus üles initsiatiivi ja töötahet. Scoutsrühma liige oli Jan Markus kuni 2014. aasta keskpaigani, mil ta liitus Pirita rühmaga. Seal asus Jan Markus täitma 1. salga pealiku ülesandeid ning senise rühmapealiku ajateenistusse siirdumise järel on Jan Markus alates 2016. aastast rühmapealiku ametikohal.

Liisi Tooming

Liisi Tooming on kodutütar olnud tänaseks päevaks üle nelja aasta. Ta on olnud aktiivne oma ringkonda vabariiklikel võistlustel esindades, ürituste korraldamisel ja Kodutütarde organisatsiooni esindamisel rahvusvahelistes laagrites (2015 a NATO laager Lätis). Oma rühmavanemal aitab läbi viia koondusi ning õppepäevi.

Tartu

Taavi Traks

Taavi Traks on noorkotkas alates 2009. aastast. Ta lõpetas Tartu maleva juures salgapealike kooli 2014 aastal ja sellest alates on olnud maleva laagrites allüksuse juhi ametikohal. Määratud Sillaotsa rühma pealiku abi ametikohale 2015. aastal. Taavi on osalenud Noorte Kotkaste võistlusmatkal Mini Erna. Tartu maakonnas on kahel korral võistkonna koosseisus võitnud võistlusmatka Kährik.

Anette Rulli

Anette on kodutütar alates 2012. aastast. Viimaste aastate jooksul on ta hakanud ise koonduseid läbi viima ja oma ideedega panustanud laagrite ning rühmategemiste korraldamisse. Anette on oma teadmisi täiendanud rühmajuhtide koolis ja on suurepärane rühmajuht Arabella rühmale, kus ta ise üles kasvas. Lisaks osaleb ta aktiivselt erinevatel vabariiklikel võistlustel, on Tartu ringkonna esindusvõistkonna liige.

Valgamaa

Paul Poderat

Paul Poderat on noorkotkas aastast 2011. Pauli üheks kireks on filmimaailm ning kõik, mis sellega seostub. Nii on Paul enamuse Valgamaa  Noorte Kotkaste ja Kodutütarde noorteorganisatsiooni tegevusi jäädvustanud ja viinud maakonnast kaugemale, et näidata millega tegelevad Valgamaa noored. Paul jagab oma teadmisi lahkesti ka noorteorganisatsioonide noorematele liikmetele ning on alati valmis kõiki nõu ja jõuga aitama.

Marge Tamm

Kodutütar 2009. aastast. Marge on rühmajuht, kes leiab alati aega ja soovi oma teadmisi noorematele jagada. Lisaks paistab ta silma oma sportlikkusega. Marge osaleb erinevatel spordiüritustel nii organisatsioonisiseselt kui ka väljaspool – rattarallidel ja mälumängudel.

Viru

Martin Põdra

Martin on Viru maleva Haljala rühma noorkotkas ning sellest aastast alates ka rühmapealiku abi. Maapoisina tunneb Martin paljusid traditsioonilisi eestlaste töövõtteid ja maatarkusi, mis peegeldub tema erikatsete rohkuses. Ta osaleb tihti  olümpiaadidel, mälumängudel ja rahvatantsus, ta on nii reservpäästja kui vabariiklikult auhinnatud laskja.

Anna-Liisa Kaasik

Kodutütar aastast 2009. Anna-Liisa on sportlik tüdruk, ta on esindanud Viru ringkonda näiteks Kaitseliidu suusavõistlustel ja ka Kodutütarde II olümpiamängudel. Ta armastab väga parodeerida ja seepärast ei möödu ükski rühmaüritus ilma tema parodeerimiste või muude esinemisteta. Anna-Liisa laulab Põlula Kooli tütarlaste kooris ja on osalenud Kodutütarde laululaagris Tallinnas ning selle lõpus toimunud kontserdil Estonias.

Võrumaa

Artur Vodi

Liitus noorkotkastega 2013. aastal. Võrumaa maleva noortekogu liige ning on noortekogu poolt valitud juhatusse. Lisaks tegevusele Noorte Kotkaste organisatsioonis osaleb aktiivselt Päästeameti tuletõrjerakendusspordis, kus on saavutanud mitmekordse Eesti meistri tiitli ning kuulub Eesti vabariigi noortekoondisesse. Lisaks leiab aega ka näiteringi ja loovtantsu jaoks.

Liis  Kikas

Liis Kikas on kodutütar alates 2012. aastast. Liis on Kreutzwaldi rühmajuht ning tegeleb aktiivselt rühma töö organiseerimisega – ürituste korraldamine, rühma osalemine maakondlikel üritustel. Lisaks on ta korraldanud erinevaid põnevaid noortele suunatud üritusi ka väljaspool organisatsiooni Võru linnas ja maakonnas nagu näiteks Varivalimised, Playback show ning linna mälumäng. Liisi huvideks on näitlemine, käsitöö, raamatute lugemine ja sudokude lahendamine.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
millisest iseseivusest me räägime
8 aastat tagasi

Kui ennem kuulasime ameerika luure ja rahvusvaheliste juudiorganisatsioonide poolt rahastataud ameerika häält ja vaba euroopa raadiojaama raadio vahendusel siis nüüd kuulame seda otse kadriorust ja toople nõlvalt. Aaga nagu selle välja ütled siis oled kohe Puutinimeelne. Võtke teadiseks et EI OLE. Olen igati eestimeelne inmene aga mulle ei meeldi kui USA eriteenistuste poolt rahastatud asutustes töötanud isikud ja ilmselt ka vastava väljaõppe saanud sisikud meie riiki juhivad.

Ümeramehed ärgake ülesse
8 aastat tagasi

Enamus sellel pildil olijatest ongi ju võõra võimu palgasõdurid. Meie huvides töötamise eest need vennad küll palka ei saa.

Kunn
8 aastat tagasi

Tegelikult toob nukitsamees välja tõesed faksid, mis meie ajaloos olnud on ja millele liberaalmeedia poolt ajupestud eestlane peaks samuti mõtlema aga mäe võimalus pole antud ja hoidu ei ole. Kui vaadata kellele see tõrvik pildi peal kätte anti ja juudi sünagoogi avamiselt vaatab vastu sama nägu siis peaks asi kõigil selge olema kelle võim meil valitseb ja milleks see meie niinimetatud vabadustuli just tori kiriku altaril põlema pannakse. Mingi austus võiks muidugi põliskultuuri suhtes siiski olema, võim me oleme selle ka juba unustanud kust me tuleme ja kes me oleme.

juss
8 aastat tagasi

Kui sa lased ennast võõral võimul vägistada, oled sa lihtsalt jobu nukitsamees! Ja üldse, misse nukitsamees siia puutub?

vaataja
8 aastat tagasi

kibestunud nukitsamees

nukitsamees
8 aastat tagasi

Kui Lehola Lembitule ja Paides tapetud neljale eesti kuningale öelda et meie vabaduse sümbolina kasutatav võidutuli pannakse nüüd põlema Tori kiriku altaril siis nad keerakid hauas ilmselt teise külje. Omal ajal sai alguse eesti nelja kuninga tapmisest Jüriöö ülestõus. Praegu võib võõras võim ja selle palgasõdurid eestlasi tappa, vägistada (seda nii vaimses kui füüsilises mõistes) ja kodunt minema ajada nii palju kui kulub, kedagi ei koti. Nüüd on selle nimi vabadus.