Virtsu ettevõtluskeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Merilin

merilin.sellik@le.ee

Hanila Vallavolikogu kehtestas 10.02.2016 otsusega nr 73 Virtsu alevikus Virtsu ettevõtluskeskuse, valla üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu vastavalt OÜ DAGOpen Arhitektuuribüroo koostatud detailplaneeringu tööle nr 15-30.
Detailplaneeringuga on kavandatud u 13,73 ha suurusele maa-alale 2 tootmis- ja laohoonemaa krunti (sh uued tootmishooned, laohooned ning 2 väiksemat olme- ja kontorihoonet või hooneosa, suurima lubatud kõrgusega kuni 9,0 m); uued teed, parklad, muu vajaminev infrastruktuur ja trassid. Ettevõtluskeskusesse saavad ettevõtted rajada vaid olulise keskkonnamõjuta tootmishooneid. Tootmine ja käitlemine, mis toovad endaga kaasa ülenormatiivse ning negatiivse mõju ümbritsevale keskkonnale, võib toimuda üksnes hoonesiseselt.
Maa-ala tervikliku ruumilise planeerimise eesmärgil on kavandatud lisaks 6 üksikelamu krunti, looduslikku haljasmaad ning kaitsehaljastuse funktsiooniga kõrghaljastuse rajamine tootmis- ja elamupiirkondade vahelise puhvertsooni loomiseks.
Munitsipaalomanduses Tööstuse, Metsa ja Uisu tänava lõikudele on planeeritud tänavavalgustuse nüüdisajastamine, liikluskorralduse muudatused liiklustiheduse kasvuga tõttu ja 2 uut tuletõrje veevõtukohta; planeeringuala keskele u 1,06 ha suurune uus asfaltbetoonkattega avalik tänav koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega.
Vt lisa: detailplaneeringu materjalid ja meediakajastused www.hanila.ee.
Hanila Vallavalitsus

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments