Olev Peetris: Salajõe kaevuvee kvaliteet on jätkuvalt Lääne-Nigula valla prioriteet

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Olev Peetrise sõnul pole nõusolek hakata juhtima ühendvalda poliitiline mäng, vaid tööpakkumine. Foto: Arvo Tarmula

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastulause Andrus Karnau artiklile "Salajõe kaevude puhastamiseks pole ajakava ega raha".

 

Eilses Lääne Elu artiklis esitati mitmeid väiteid, mida soovin siinkohal täpsemalt selgitada.  

Esiteks on kohalike elanike kaevuvee kvaliteedi teema meie ühine mure ja oluline teema. Ka valla arengukavas on kirjas, et me peame leidma sellele probleemile lahenduse. Vallaelanike seas tehtud küsitlusest selgus, et 17-st vastanust on kaevuvesi joogikõlbmatu kaheksal elanikul. Seega ei vasta tõele Lääne Elu artiklis avaldatud väide, et kõigil vastanutest on kaevuvesi joogikõlbmatu.

Teiseks oleme istunud kokku Kekkilä esindajatega, peamiselt selleks, et leida ühine lahendus, mis annaks tulemuse ja mille suudaksime ka teoks teha. Kuna ekspertarvamusi selle kohta, mis kaevuvett rikub ja kuidas sellele lahendus leida, on mitmeid, siis oleme otsustanud küsida ekspertarvamust usaldusväärselt ja erapooletult asjatundjalt, kelle pakutud lahenduses võiksime kindlad olla ja keda aktsepteerivad ja usaldavad ka kohalikud elanikud. 

Kolmandaks, need väited Lääne Elu artiklis, justkui meil ei oleks soovi paika panna ei ajakava ega rahastust probleemile lahenduse leidmiseks, ei vasta samuti tõele. Kindlasti on meie jaoks elanike kaevuvee kvaliteedi lahendamine oluline teema. Kuid paraku ei ole sellele kiiret lahendust. Niipea, kui me oleme leidnud eksperdi, kes saab kaevuvee kvaliteedi probleemi lahendamisele omapoolse arvamuse esitada, saame oma tegevuskava selgemalt ja täpsemalt paika panna.

Samuti ei saa keegi enne öelda, kuidas probleemi lahendamist rahastada, kui ei ole selge, kas selleks on kaevude puhastamine, uute kaevude rajamine või mõni kolmas variant. Siis saab hakata planeerima rahastamist – on selleks siis vallapoolne finantseerimine, raha taotlemine mõnest projektist või fondist ja muidugi turbatootjapoolne panus. Erinevalt Lääne Elu artiklis väidetust kinnitasid Kekkilä esindajad meile teisipäeval vallamajas toimunud kohtumisel, et nad on endiselt nõus lahendusi rahastama ka omalt poolt.

Olev Peetris,
Lääne-Nigula valla
keskkonna ja kommunaalnõunik

 
 

4 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Poolt
6 aastat tagasi

Kui puhastuslodu valmis saab võiks sealt tuleva vee otse kaevudesse suunata, sest muidu looduse foon määrib vee jälle mustaks.

Jass
6 aastat tagasi
Reply to  Poolt

Irw

Salajõe kaevude puhastamiseks pole ajakava ega raha | Lääne Elu
6 aastat tagasi

[…] Loe ka Olev Peetrise vastulauset. […]

Poolt
6 aastat tagasi

Palun valda kindlasti lahendus leida koos tootjaga, sest vastasel korral pole tööd ega vett.