Virtsu ettevõtluskeskuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Kylaline

info@le.ee

Virtsu aleviku Virtsu ettevõtluskeskuse detailplaneering on vastu võetud Hanila vallavalitsuse 11.09.2015 otsusega nr 222.
Detailplaneeringu kohaselt on planeeritud 2 uut tootmis- ja laohoonetega krunti. Ettevõtluskeskuse ja selle lähiala teenindamiseks on kavandatud uued teed ja parklad ning muu vajaminev taristu ja trassid. Samuti on planeeritud elamumaad, looduslikku haljasmaad ja kaitsehaljastust.
Detailplaneeringu avalik väljapanek on 28. septembrist 15. oktoobrini Hanila vallavalitsuses ja Virtsu raamatukogus.
Avalik arutelu esmaspäeval, 28. septembril kell 17 Virtsu kooli saalis Pargi 4.
Detailplaneeringu materjalid vt lisa http://www.hanila.ee/
detailplaneeringud.

Hanila Vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments