Kurese Pakamägi pakkus arheloogidele üllatava leiu

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Arheoloogide jaoks võib tänavust suve pidada vahekokkuvõtete aastaks, sest suuri arheoloogilisi välitöid Läänemaal tänavu teoks ei saanud — lõpetati pooleliolevaid uurimisi ja tehti proovikaevamisi uutes leiukohtades.

Läänemaa tuntuima arheoloogi Mati Mandeli viisid sellesuvised uurimised praeguse Läänemaa piiridest välja – Kullamaa kihelkonnas asunud Maidlasse, kus lõpetati Eesti ühe suurema ja rikkalikuma Maidla kalme aastaid kestnud uurimine ning praeguse Pärnumaa piiresse jäävale Kuresele.

Juulis uurisid arheoloogid paari nädala vältel tänapäeval Pärnumaa Koonga valda jäävat Kurese küla. „Kurese on kunagisele Soontagana linnusele kõige lähemal asuv küla, mis on elanike poolt maha jäetud,” kirjeldas Maidlast Kuresele kolinud Mati Mandel.

Mandeli sõnul on Kuresel palju huvitavat — küla lähedal asub Pakamägi, kõrge paekõrgendik, kus on kalmed ja põllujäänused ning pronksiaegne ringvalliga kindlustatud asula.

 Kurese on seni arheoloogide poolt uurimata ja tänavusuviste tööde eesmärgiks olidki proovikaevamised. Mandeli sõnul tuli Kuresel kümmekonna aasta eest välja 10. sajandi sõjanoa ja  hoburaudsõle katkend, mis viitavad põletusmatustele. 

Tänavused proovikaevamised tekitasid Mandeli sõnul selguse asemel pigem segadust. „Asi on imelik,” tõdes ta.

„Oleme teinud mitu kaevandit. Tegu on muinasasulaga, kuid kihis leidub ka põletusmatustele viitavaid purustatud ja tugevasti sulanud 10.-12. sajandi metallileide ning tugevasti põlenud luid,“ selgitas Mandel.

Ta lisas, et sellist asja, kus asulakihis ka kalmeleide ja luid esineb, pole ta enne näinud. Arheoloogi sõnul saab ilmselt suuremat selgust, kui antropoloogid Kureselt leitud luid uurivad.

Augustis Kuresele tulevatele geoloogidele võiks aga suurt huvi pakkuda asulakihi all paljandunud paepind, mida maaomanikul on plaan eksponeerida kui vaatamisväärsust.

Fotod Arvo Tarmula

Kurese Kurese2 Kurese4 Kurese5 Kurese8 Kurese9 Kurese10 Kurese11 Kurese12 Kurese13 Kurese14 Kurese15

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Arheoloogilised uuringud Eestis 2015 | Muinasuudis
6 aastat tagasi

[…] vähe: Mati Mandel Eesti Ajaloomuuseumist jätkas uurimistöid Raplamaal Maidla kalmeväljal ning Pärnumaal Kurese külas; Tartu Ülikooliga arheoloog Heiki Valk jätkas uuringuid Viljandi lossimägedes ning Maarja […]