Haapsalu põhikool saab võimla asemele aula

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

mahoni ed laur

Haapsalu põhikooli juht Anne Mahoni. EDUARD LAUR

Haapsalu linnavalitsus otsustas loobuda põhikooli võimlast ja saata lapsed kehalise kasvatuse tundi mõnesaja meetri kaugusele spordihoonesse.

Vanast majast jäävad alles ainult seinad. Eskiisprojekti kohaselt tuleb koolimaja peasissekäik Lihula  maantee poolsesse külge. Söökla kolib Kuuse tänava keldrikorruselt uude tiiba. Need on suuremad muudatused, mida Haapsalu linnavalitsus koolimaja ümberehitamise käigus kavandab.

Et koolimaja on liiga suur, tuleb pinda vähendada1000 m² võrra, 6000 m² pealt 5000 peale. Seepärast lammutatakse Kuuse tänava poolse tiiva ots ja võimla küljes asuvad abiruumid. Majakarp tehakse seest nii tühjaks, et jäävad alles ainult välissseinad ja kandekonstruktsioonid.

Raha napib

Võimla ehitatakse ümber aulaks ja selleks toob Haapsalu linnavalitsus mitu põhjendust. Esiteks ei rahasta haridusministeerium võimlate remonti ja ehitust. Teiseks on võimla halvas seisukorras, halvemas kui ülejäänud koolimaja. Peale selle on kaks kolmandikku kehalise kasvatuse tundidest juba nagunii Haapsalu spordihoones teisel pool Lihula maanteed. Võimlas antakse vaid kolmandik tunde.

Haapsalu põhikooli direktori Anne Mahoni sõnul on Haapsalu spordihoones palju paremad tingimused ja parem varustus kui koolimajas. Olud paranevad veel, kui saab valmis universaalhalli teine etapp ehk nn vehklemishall. Vehklemisrajad projekteeritakse nii, et hallis saab teha ka muud sporti, sh pidada kehalise kasvatuse tunde. Haapsalu aselinnapea Liina Põllu sõnul võib vehklemishall valmida isegi enne koolimaja remonti.

Üle Lihula maantee ei pea kehalise kasvatuse tundi lippama 1.-3. klassi lapsed, sest nende tunnid on aulas. Aulas saab pidada ka vanemate õpilaste võimlemise, aeroobika ja rütmika tunde.

Põld möönis, et võimla kaotamine on harjumatu mõte, aga juba praegu on mõnel kehalise kasvatuse õpetajal kõik tunnid spordihoones. Ilusa ilmaga lähevad kõik klassid kehalise kasvatuse tunniks linnastaadionile.

Liiklemine muutub

Ka uuel peasissekäigul on mitu põhjendust. Lapsed ei satu uksest välja astudes tänavale. Teine põhjus on, et vana ja uus osa asuvad eri tasapinnal. Uues kohas peasissekäik lubab ehitada lifti nii, et see peatub poolkorrusel ja avaneb mõlemale poole, tagades ligipääsu nii uude kui vanasse ossa.

Peasissekäigu ette autoga pärast remonti enam ei pääse. Parkla paarikümne auto tarvis tuleb  krundi Niine tänava poolsesse külge. Sealtkaudu pääsevad autod ka koolimaja taha näiteks sööklat varustama.

Praegu seisavad koolitöötajate autod siseõues, aga pärast remonti jääb siseõu laste päralt. Mis siseõue tuleb, pole veel otsustatud. Võib-olla kolitakse sinna lipuväljak. Kindlat kohta ei ole veel ka mänguväljakuil. Ka korvpalliplats võib oma asukohta muuta.

Kooli juurde tuleb rattahoidla sajakonna jalgratta tarvis. Maja ümbritsetakse aiaga. Kas edaspidi säilib läbikäik Tallinna maanteelt Kuuse tänavale, pole veel arutatud. 

Väikeste tiib

Kolm Kuuse tänava poolse tiiva korrust saavad endale 1.-3. klassi lapsed. Sellesse tiiba tuleb omaette sissepääs, igale korrusele oma garderoob ja üks suurem ruum, kus saab suhelda ja vahetundi pidada. Osa klassiruume on suuremad, osa väiksemad. Väikesi klasse saab kasutada keeleklassiks, aga seal saavad õppida ka Nikolai kooli lapsed, kus on klassis vähe õpilasi. Pärast remonti muutub Nikolai kool Haapsalu põhikooli osakonnaks ja kolib Kuuse tänavale. Kas sinna mahuvad ka 4.-6. klasside lapsed, sõltub paralleelklasside hulgast.

Sama tiiva nullkorrusele, praeguse söökla asemele, on kavandatud loodusainete klassid ja laborid, kunstiklass ja poiste tööõpetuse ruumid. Nullkorrusel, uuest peasissekäigust ja suurest fuajeest vasakule jäävad söögisaal ja köök. Sinna tulevad ka lift ja aula. Et söögisaali ja aula vaheline sein on osaliselt avatav, saab neist teha ühe suure ruumi, kuhu mahub rohkem inimesi. Söögisaali ja aula ühendamise mõtte said linnavalitsuse ametnikud Viljandi uuest riigigümnaasiumist, mida külastati mitu korda. Aula saab avada ka siseõue. 

Lihula maantee poolse tiiva esimesele korrusele tulevad raamatukogu ja administratiivruumid: õpetajate tuba ja direktori kabinet. Kolmanda korruse aula asemele tuleb tüdrukute tööõpetuse ja kodunduse klass. Praegune ringauditoorium ehk muusikaklass tehakse samuti ümber, sest see oli tehtud gümnaasiumi tarvis. Põhikool nii suurt ruumi ei vaja. Ühiselamut ümberkorraldused ei puuduta. Sinna jääb edasi ka täiskasvanute gümnaasium.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
tema
6 aastat tagasi

Mõtekas oleks kohe põhikooli asemele grematoorium teha. Eakas vanaurite grupp oleks täiega rahul. Saaks selle lõputu õudusega ühele poole.

Mina
6 aastat tagasi

Äkki oleks uue hoone ehitamine odavam.