0

Nõva vallavalitsus teatab

Kylaline

info@le.ee

Sadama piirkonna detailplaneeringu avalikustamine

Nõva vallas Rannakülas asuva Sadama piirkonna detailplaneeringu avalik väljapanek on 17.06.2015 kuni 16.07.2015 tööpäeviti kell 8–16 Nõva vallamajas ning kodulehel www.novavald.ee. Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid.
Pärast planeeringu avalikustamise lõppu korraldame 3. augustil 2015 kell 16 Nõva vallamajas planeeringu avaliku arutelu, kuhu on oodatud kõik huvilised.
Nõva vallavolikogu algatas oma 07.03.2014. a istungil detailplaneeringu koostamise Nõva sadama piirkonnas. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine väikesadama ehitamiseks, maa-ala osaline jagamine kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine, valla üldplaneeringus kompaktse asustusega ala suurendamine ja ehituskeeluvööndi vähendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, oluliste arhitektuurinõuete seadmine, keskkonna ja heakorratingimuste määramine, juurdepääsude ja parkimise lahendamine ning servituutide vajaduse määramine. Sadama piirkonna suurus on u 11 ha ja see koosneb kuuest kinnistust. Planeeringuga kavandatavaks tegevuseks on vana kolhoosiaegse sadama ümberehitus nüüdisaegseks kõigile nõuetele vastavaks külastussadamaks koos sinna juurde kuuluva teeninduse ja taristuga. Sadama piirkonna detailplaneering sisaldab kehtestatud Nõva valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Taga-Uuetoa detailplaneeringu kehtestamine

Nõva vallavolikogu kehtestas oma 22.05.2015. a toimunud istungil Vaisi külas asuvaTaga-Uuetoa kinnistu (katastritunnus 53101:001:0464)detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning servituutide vajaduse määramine. Planeeringu vajadus oli tingitud kinnistu asukohast miljööväärtuslikul hoonestusalal.

Nõva Vallavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz