Riigikogu lisas parvlaevad hädaolukorra seadusesse

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Veebruar 2015. Parvlaevad Muhumaa ja Hiiumaa. Foto: Urmas Lauri

Parvlaevad Muhumaa ja Hiiumaa. Foto: Urmas LauriParvlaevad Muhumaa ja Hiiumaa. Foto: Urmas Lauri

Täna võttis riigikogu vastu hädaolukorra muutmise seaduse, mille kohaselt on riigil võimalik eriolukorras mandri ja suursaarte vahel sõitvad parvlaevad enda kasutusse võtta.

Samuti muutis riigikogu ühistranspordiseadust, lisades sinna võimaluse parvlaevaühenduse säilimise tagamiseks ettevõtetega kuni kahe aasta pikkusi otselepinguid sõlmida.

Majandusministeeriumi hinnangul võib selline vajadus tekkida näiteks juhul kui riigihange on vaidlustatud ja avaliku teenindamise leping lõpeb enne vaidlustuse või kaebuse lahendamist.

Seaduseelnõu analüüsinud advokaadibüroo Aivar Pilv hinnangul on see põhiseadusega vastuolus, kirjutab Saarte Hääl.

Õiguslik analüüs tõi välja, et eelnõu on vastuolus põhiseadusega ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Advokaadid leidsid, et seaduseelnõus sõnastatud peamine eesmärk tagada parvlaevaliiklusega Eesti mandri ja suursaarte vaheline järjepidev ja stabiilne ühendus on saavutatav praegu kehtivate õigusaktidega ning seetõttu ei ole piisavalt argumenteeritud HOS-e muudatuste vajalikkus. “Tegemist on ebamõistliku ja mittevajaliku ülereguleerimisega, mis kahjustab ettevõtlusvabadust ja õiguskindlust,” märgitakse analüüsis.

Advokaadibüroo arvamusest järeldub, et kavandatavad muudatused on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ehk piiravad parvlaevateenuse osutajate ja parvlaevade omanike põhiõigusi ja -vabadusi rohkem, kui on lubatud.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Hendrik
8 aastat tagasi

Mannetute ametnike ämber üritatakse seadusega parandada.Irw.Ja mis kõige hullem riigi palgal olevad juristid on ülikooli altkäemaksuga lõpetanud et ei tunne isegi Põhiseadust????Mis toimub siin banaanimaal?Kas kohalikud juhid ja juristid sama rumalad?Kas on mõtet seda tsirkust üleval pidada?