Muutub isikliku sõiduautoga tehtud töösõitude hüvitamine

Lehte Ilves

lehte.ilves@gmail.com

1. septembril jõustuvad tulumaksuseaduses kaks muudatust seoses isikliku sõiduauto töösõiduks kasutamise hüvitamisega.

Kaubandus-tööstuskoda tuletab meelde, et 1. septembrist kaob võimalus maksta töötajale, juhatuse ja nõukogu liikmele isikliku sõiduauto töösõiduks kasutamise eest hüvitist ilma sõitude kohta arvestust pidamata.

Praegu saab tööandja isikliku sõiduautoga tehtud töösõite töötajale tulu- ja sotsiaalmaksuvabalt hüvitada kahel viisil.

Kui töösõitude kohta peetakse valitsuse kehtestatud korras arvestust, võib maksuvabalt hüvitist maksta kuni 0,3 eurot töösõidu ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kuus.

Kui nõuetekohast arvestust ei peeta, on lubatud maksta arvestuslikku hüvitist maksuvabalt 64 eurot kuus ühe töötaja ja ühe sõiduauto kohta.

Seda võimalust 1. septembrist enam pole ja auto töösõitudeks kasutamise maksuvabaks hüvitamiseks tuleb igal juhul pidada sõitude kohta arvestust.

Teine muudatus suurendab 1. septembrist sõitude kohta arvestuse pidamise korral makstava hüvitise maksuvabastuse piirmäära 256 eurolt 335 euroni kuus. Piirmäär on püsinud muutumatuna 2009. aastast.

Kui alguses sooviti piirmäära tõsta 300 euroni kuus, siis kaubanduskoja ettepanekul tõstetakse piirmäära 335 euroni kuus.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments