76

Urmas Sukles: Kallis Mari valede võrgus

Urmas Lauri

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Aurulaev Haapsallu! Selline mõte tekkis minul ja laevaehitajal Aarne Tuisul 2009. aasta suvel, kui Soome aurulaev Kirvesniemi Tagalahel tossutas. Aurulaeval ja Haapsalul on ka oma ühine ajalugu, sest juba linnapea Alveri ajal sõitis väike aurulaev Paralepa ja Bergfeldti mudaravila vahel, kirjutab Haapsalu linnapea Urmas Sukles (pildil) oma vastulauses.

sukles

Aurulaev Haapsallu! Selline mõte tekkis minul ja laevaehitajal Aarne Tuisul 2009. aasta suvel, mil Soome aurulaev Kirvesniemi Tagalahel tossutas. Aurulaeval ja Haapsalul on ka oma ühine ajalugu, sest juba linnapea Alveri ajal sõitis väike aurulaev Paralepa ja Bergfeldti mudaravila vahet. 

Meie soov oli kuursaalile võimalikult lähedale sõita saav laev. Sellepärast otsustasime, et süvis peab olema võimalikult madal, kõige rohkem 85 cm ja kere metallist. Ajalooliselt ongi olnud enamiku aurulaevade kered metallist, sest metall on puidust tugevam ja me arvestasimeTagalahe kividerohkusega.

Tuisk hankis Soomest mõõtudelt Haapsallu sobiva ajaloolise aurulaeva joonised. Käisin mitmel pool otsimas rahastamisvõimalusi, kuid edutult, kuni 2011. aasta lõpus Andres Huul Läänemaa Arenduskeskusest leidis, et kohe avanev Eesti-Läti europrojekt „Riverways” võiks sobida aurulaevale. Eksperdihinnangule tuginedes taotlesime projekti kogumaksumuseks 143 216 eurot, millest linna osalus on 24 346 eurot, kusjuures laeva ehituseks ja lisatarvikuteks 87 000 eurot, millele lisanduvad kai ehitus 9 373 eurot  ning ülejäänu eest koolitused ja turundustegevused.  

2012. aasta suvel esitasime taotluse ning 2013. aasta jaanuaris saime positiivse otsuse.

Hakkasime ette valmistama ajaloolise aurulaeva ehitushanget ning juunis-juulis hange toimuski. Osales 3 pakkujat ning odavam hind oli 115 560 eurot ning kallim 684 000 eurot.  Kallima pakkumise teinud firma vaidlustas võitjaks kuulutatud firma metallkere tegemise pädevuse ja seetõttu pidime kuulutama hanke nurjunuks. Hanke nurjumine oli mõnes mõttes isegi hea, sest ka odavam hind oli üle linna võimaluste.

Samal ajal saime infot , et lähimaades on saadaval sõidukorras aurulaevad. Tegime turuuuringut ning leidsime internetist paar Haapsalu Tagalahte sobiva aurulaeva müügikuulutuse.

Soovides saada täpsemat ettekujutust kasutatud aurulaevade  kohta, sõitis meie delegatsioon 2012. aasta lõpus Soome, kus oli müügis (ja on ka praegu) müüja sõnul heas korras aurulaev Tusse, mille hinnaks müüja ütles 30 000 eurot. Delegatsiooni konsulteeris Soome üks tuntum aurulaeva spetsialist Timo Knuutila, kes pärast meile ka ekspertiisiakti tegi. Selgus, et meie ja müüja arusaamine heast seisukorrast erineb oluliselt. Kõik müüjad, nagu ka Stjärni oma, kiidavad oma kaupa . 

Tellisime eksperthinnangu, et mis läheks maksma sellise 30 000 eurot maksva vana laeva rekonstrueerimine koos vajaminevate lisadega ning saime hinna 47 000 eurot ehk kogu selle vana laeva uueks tegemine ja meie hanketingimustele vastavusse viimine läinuks koos ostuhinnaga kokku maksma 77 000 eurot pluss käibemaks. Soomes käik ja eksperthind andisid kinnitust, et vana ajaloolise laeva ost on projektivahenditega võimalik ning seoses sellega tegime 2013. aasta lõpus taotluse Riverways projektijuhtidele, paludes luba ajaloolise aurulaeva ostuks. Esialgne mitteametlik vastus projektijuhtidelt andis lootust, et see projekti muudatuse luba meile ka antakse ning hakkasime ette valmistama ostuhanget, et kohe peale loa saamist hange ka välja kuulutada. Soovisime aurulaeva juba selle aasta suveks Haapsallu ning ka projekti lõpptähtaeg 31.detsember 2014 sundis meid kiirustama. Viimaks,16.aprillil, me ka loa saime ning kohe 23.aprillil kuulutasime hanke välja. 

Kuna europrojekti vahendite suurus oli meil teada , siis otsustasime, et paneme hankele piirhinna ehk 75 000 eurot pluss käibemaks ehk europrojekti vahenditega peaaegu sama summa.  Konsulteerides veeteede ametiga muutsime laeva pikkuse ning ka reisijatearvu nõudeid, et ekspluateerimine oleks lihtsam ja odavam.

Seda fakti, et Haapsalu linn soovib osta ajaloolist aurulaeva teadsid paljud aurulaevadega ja paadiehitusega tegelevad inimesed nii Eestus kui välismaal . Seega maksimaalne hind 75 000 eurot ( 90 000 eurot koos käibemaksuga) tundus meile isegi ülepakutud, sest lootsime rohket osalemist hankel ja seega ka odavamat hinda.

Tegelikkus oli kahjuks teine. Kuigi hanke materjalid võttis välja 4 isikut, jõudis pakkumiseni ainult üks. Me olime paindlikud ja huvitatud, et osalejaid oleks rohkem. Seda tõestab fakt, et me muutsime esialgsed tingimused tulenevalt riigihankeseadusest, mis lubab ja isegi kohustab hanketingimusi hanke ülevaloleku ajal laiemaks muutma. OÜ Loorber juhtis meile tähelepanu, et vertikaalse katla asendi tingimus on kitsendav, sest on ka horisontaalse katla asendiga aurulaevu. Võtsime selle punkti välja ning pikendasime seetõttu  ka hanke tähtaega. 

Poleemikat on tekitanud ka tingimus, et hankijal peab olema ajalooliste esemete müügi või vahendamise kogemus. See tingimus oli tingitud europrojektist, sest lubasime hankida korras restaureeritud ajaloolise aurulaeva. Eelnevalt juba kirjutasin, et hankijal on õigus hanke ülevaloleku ajal teha tingimustesse muudatusi ja kindlasti me oleks seda õigust ka selle punkti puhul kasutanud, kui keegi hankel osaleda soovija oleks soovi avaldanud ja näidanud, et ajalooliste esemete kogemuse tingimus piirab kuidagi tema osalemissoovi.

15. mail tutvus linnavalitsuse hankekomisjon ainsa saabunud pakkumisega, mille esitas OÜ Loorber. Komisjon vaatas läbi kõik esitatud dokumendid ning leidis pakkumise vastavuses olevat etteantud hanketingimustele ja kuulutas OÜ Loorberi ajaloolise aurulaeva hanke võitjaks . Loorber pakkus maksimaalse hinna, 75 000 eurot pluss käibemaks. Miks ta selle summa pakkus, ei oska kommenteerida. Minu arvates see oli pakkuja risk, sest potentsiaalsete hankel osalejate arv oli suur ja neli neist ka materjalid välja võttis. Kellelgi ei olnud võimalik teada, et lõpuks teeb pakkumise ainult üks pakkuja.

Vastan ka küsimusele, mida viimastel päevadel on mulle esitatud. 

Kas Haapsalu oleks saanud selle laeva ka ise otse Rootsist osta? Haapsalu linn saab selliseid oste teha rangelt Haapsalu linna vara valitsemise korra, riigihangete seaduse ning antud juhul ka " Riverways " projekti reeglite järgi, mis välistavad otseostud.  Mõne sõnaga ka sellest, miks ma panin loole sellise valetamisele osutava pealkirja. Lääne Elu on kogu seda hanget kajastanud fakte moonutades, fakte esitamata jättes ning otsesõnu valetades. Eriti iroonilisena mõjub Kalli Mari kajastuse esimese loo kõrval Andres Ammase ütlus, et Lääne  Elu leht ei ole olnud kunagi ärapanemise koht. Kogu selle hanke kajastus on olnud üks suur vale . Kas see on tingitud küündimatuset või ärapanemise soovist, pole vahet. Lääne Elu oma kirjutistes püüab jätta muljet, et osteti kasutatud aurulaev ning maksti selle eest pea kolm korda rohkem. Kui see ei ole väärinformatsiooni edastamine, mis see siis on. Tegelikult tegi Haapsalu linn avatud hanke, mille üks osa oli restaureeritud, kontrollitud,sertifitseeritud , arvele võetud , kahe aastase garantiiga aurulaeva ostmine. Hange oli oluliselt laiem, sest  lisaks on OÜ Loorberil kohustus uuendada ja viia vastavusse nõuetega kogu laeva päästevarustus, ehitada väiksem alus 10 jalgratta transportimiseks ja aurulaeva vettelaskmiseks treiler. Eestis registreeritud pakkuja puhul lisandub hankesummale käibemaks .

1. augustil Haapsallu saabuval aurulaeval "Kallis Mari " on vähe ühist üsna halvas seisukorras Rootsis asunud laevukesega. Stjärni tegelikku seisukorda kajastavaid pilte saate näha Haapsalu linna Facebooki leheküljel. Millegipärast Lääne Elu neid pilte ei avaldanud.

Seda olulist infot, mis oli hankedokumentides kirjas ning millele viitasid nii mina, linnaametnikud kui ka Priit Verlin, jätsid ajakirjanikud edastamata.

Kuidas kommenteeriks Andres Ammas oma eelnenud tsitaadi valguses Lääne Elu apoliitilisust, kui otse valetati, et OÜ Loorberi juht Priit Verlin on Reformierakonna liige ning Aivar Õepa nägi oma laevahanget kajastavas jutus oravasaba? Millist seost taheti selle valega näidata, on kerge arvata.

Väga osavalt on jäetud Haapsalu linnavalitsuse töötajatest mulje kui mälunõrkuse all kannatajatest. Ajakirjanik helistas ning palus vastata oma küsimustele. Haapsalu linnavalitsuses oleme olnud alati valmis infot jagama, sest me tahame, et inimestel oleks objektiivne teave linnavalitsuse tegemistest.

Krista Vilta teatas, et ta on puhkusel ning palus saata küsimused meilile, et korrektne vastus anda. Samuti palus ta saata teda puudutav tekst ülevaatamiseks, et info oleks korrektne. Kahjuks seda ei tehtud, vaid Vilta sai süüdistuse mälunõrkuses .

Malle-Liisa Loodus suhtles minuga telefonis väga agressiivses ründavas vormis, kusjuures küsimused olid primitiivsed ja asjatundmatud (kust raha tuleb?jt.). Ma püüdsin tema küsimustele heatahtlikult ja selgitavalt vastata. Üllatav oli lehest lugeda,et Sukles ei oska kommenteerida ja ei tea kust raha tuleb. 

Kuna selline meile arusaamatu linnavalitsuse ametnikele ja juhtidele sõnade suhu panek või panemata jätmine ei olnud esmakordne, siis pöördusin Lääne Elu peatoimetaja poole palvega, et kas oleks võimalik kuulata meiega tehtud intervjuude lindistusi. Kahjuks sellest keelduti ning meil ei jäänud muud üle kui otsustada, et suhtleme korrektsuse huvides Lääne Eluga ainult meili teel ja järgmistele küsimustele saatsimegi meilivastuse. Suur oli aga üllatus, et ajakirjanike valetamissoov oli nii suur, et isegi meilis saadud vastuste puhul kirjutati, et aselinnapea Peeter Vikman keeldus OÜ Loorberiga seotud hankedokumente esitamast. Ei keeldunud!

Mis on selle minu kirjutise moraal. Korrektselt läbi viidud hanke ärapanejalikul kajastamisel on alusetult süüdistatud paljusid inimesi, kes oma tööd teevad täpselt ning ausalt. Haapsalu linnavalitsuse mainet on alusetute kahtlustustega kahjustatud. Kui see oli ajakirjanike eesmärk, siis on nad oma eesmärgi ka täitnud. Meie eesmärk oli tuua Haapsallu üks ilus turismiatraktsioon ja selle eesmärgi me täidame 1. augustil, mil Kallis Mari Haapsalu Tagalahele jõuab.

Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
Hollallaa
Hollallaa

Kas 1.augustil Haapsallu saabuv (Suklese jutust) aurulaev läheb kohe liinile Fra Mare – Promenaad, või hakatakse nüüd seda Tagalahel veel sisse sõitma?

nomis
nomis

No mis päralt, ei mingit pära. Ikka esirinnas komsomol, komsomol SUKU …..

000
000

OOO SUUR SUKLES!!!
PEA VASTU, VÕITLE JA VÕIDA!!!
SEST SINU PÄRALT ON….

üllatav
üllatav

Üllatav, kui hästi on linnapea ära õppinud keskerakonna hüüdlaused ja mille järgi nüüd ta ka tegutseb…. Tehtud! Ja teeme veel! (Eesti Keskerakond)

Karin
Karin
…Seda fakti, et Haapsalu linn soovib osta ajaloolist aurulaeva teadsid paljud aurulaevadega ja paadiehitusega tegelevad inimesed nii Eestus kui välismaal . Kuidas linnapea seda fakti tõestab , sest muidu on see tema vale. … 15. mail tutvus linnavalitsuse hankekomisjon ainsa saabunud pakkumisega, mille esitas OÜ Loorber. Komisjon vaatas läbi kõik esitatud dokumendid … Huvitav oleks teada,kes komisjonis olid ja kas neil oli teada laeva hind Rootsis või teadis seda Sukles ja varjas seda , sest tema nii ei arva ,et peab komisjonis asja arutama laiemalt . …kusjuures küsimused olid primitiivsed ja asjatundmatud (kust raha tuleb? jt.). Sellise lause kirjutamine näitab… Loe rohkem »
külastaja
külastaja

Kust see eestlane küll võtab selle sapi. Ikka ja jälle on nii, et ise ei tee ja teiste tegemised tuleb mutta tampida. Selle asemel, et head ettevõtmist tunnustada, otsime aina vigu ning valskust. Ma enam üldse ei imesta, et maad võtab ükskõiksus ja järjest on rohkem on inimesi, kes üldsuse heaks ei soovi midagi enam teha. Kui kaua sa ikka lased end “tampida”.
Ei ole orav ega ela ka Läänemaal! Selle laevaga tulen kindlasti sõitma!

Miks, miks
Miks, miks

Arvan, et seda sappi ei oleks, kui linnapea oma lollusi ei õigustaks. Vahel võiks too mees ka aja maha võtta ja rahvaga kõnetunni maha pidada.. Enne valimisi rabeles ta keel vesti peal ja jagas dropsigi, miks mitte ka nüüd ja mitte sotsiaalmajas.Tänaste oma tegudega kopeerib meer Toompeal valitsevate isandate käitumismaneeri, mida rahvas heaks ei pea.

head sõitu
head sõitu

kui teed midagi, tee ausalt,siis ei ole sapiga ka võimalik loopida.

Kätlin
Kätlin

Vastupidi, Haapsalu Peetrike rühib praegu mäest üles. Teekond vaevaline on vanalinna IRL-i munakiviteedel, aga ikkagi läheb ülesmäge. Peetrike ja Peeter ka on tublid!

...
...

Selle asemel, et asiste asjadega tegeleda, on Sukles oma noored põhklipurejad sundinud teda ülistama kommentaarides ja nood nagu hobused silmaklapid peas tormavad edasi kuristikku.

Ene
Ene

Sukles on tegija.Hammas astu tagasi. häbi-häbi

Enele
Enele

Sinu sabake paistab nii kaugele. Oled ilmselt kasvueas ja vanemad õpetajad ei ole sind veel piisavalt suutnud harida, kes on kes… Peaksid ehk rohkem ka õigekirjale rõhku panema.

to+Ene
to+Ene

Eks ta ole mõni Suklese lähim võitluskaaslane, üritab lolli mängida. Neid kõrvu paistab siin igast teisest kommentaarist.

to Ene
to Ene

kust see Hammas peaks tagasi astuma?

Kätlin
Kätlin

“vabast” isaamaalisest kodanikust.

.
.

mis see siia puutub?

Kuglimugli
Kuglimugli

Lääne Elu on hakanud värvi muutma … ikka kollasemaks … üldiselt võiksid kenad ajakirjanikud tutvuda, kuidas omavalitsuste rahaasjad käivad, mida kujutab endale riigihange jt. sellised tillukesed, elementaarsused, mida maakonnaleht teada võiks, enne, kui kirjutama hakkab. Üldiselt käibib veel selline reegel – kui hammas ei hakka peale, siis ära hammusta. Head kolletamist siis !

.
.

kollaseks hakkavad reformarite sinised oravad muutuma ja mida lähemale riigikogu valimised tulevad,seda kollasemaks karvavärv läheb. Sukles unistagu oma riigikokku pääsust edasi, inimene,kes vastutada ei suuda,istugu kodus nelja seina vahel. Las hoiab hambad ristis oma võimust kinni,kõik maksab omal moel kunagi ikka kätte.

wpDiscuz