Tööinspektsioon: 30. aprillil tööpäeva lühendamise kohustust pole

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Neljapäev, 1. mai on riigipüha, mis on töötajate jaoks vaba päev, kuid eelneva tööpäeva lühendamise kohustust ei ole.

2. mai on tavapärane tööpäev, mis sel aastal jääb riigipüha ja puhkepäevade vahele. Et töötajad saaksid kasutada  puhkepäevi järjest, võttes arvesse ka töö mugavamat korraldamist, on paljud tööandjad nõus andma 2.mail vaba päeva tingimusel, et töötamata päev viiakse üle töötajale ettenähtud puhkepäevale mõnel muul nädalal pärast 2. maid.

Mida aga tähendab selline tööpäevaga manipuleerimine töötajale?  Tööinspektsiooni teavituse peaspetsialist-nõuniku Niina Siitami sõnul on töötajale seadusega ette nähtud iganädalane puhkeaeg, mis ei tohi olla lühem kui 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

„Tasatöötamise üleviimine mõne muu nädala puhkepäevale toob kaasa iganädalase puhkeaja rikkumise. Kui töötaja ei ole huvitatud 2. mai üleviimisest muule puhkepäevale, on tal õigus sellest keelduda, sest tegemist on esiteks puhkeaja nõuete rikkumisega, teiseks tööandja ühepoolse tööajakorralduse muutmisega,“ selgitas Siitam.

Siitami sõnul peaks töötaja oma otsusest selgelt tööandjale teada andma, samuti sellest, et ta on valmis 2.mail töötama. Kui tööandja siiski korraldab tööaega nii, et 2. mail ei töötata, on töötajal õigus nõuda sel päeval tööga kindlustamata jätmise eest keskmise töötasu maksmist. 

Kui aga töötaja ei teata oma valmidusest 2. mail töötada ja ei tööta, kuna töötab asenduspäeval, ei saa ta 2.mai eest töötasu vaid saab töötasu asenduspäeval töötamise eest.

1. maile eelneva tööpäeva lühendamine on vabatahtlik. Seadusest tulenevat kohustust selleks ei ole.

Töötasu osas kehtib aga reegel, et sõltumata sellest, kas töötajale makstakse töötasu kuutasuna või tunnitasuna, kas töötatakse tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel, tuleb riigipühal töötatud tundide eest maksta töötajale kahekordset töötasu.

Kui töötaja teeb riigipühal ületunnitööd (tal oleks see olnud vaba päev, aga kokkuleppel tööandjaga nõustus töötaja tööle tulema), tuleb lisaks riigipühal töötamisele hüvitada töötajale ka tehtud ületunnid – seda kas ületunnitööga võrdses ulatuses tasulise vaba aja andmisega või vastava kokkuleppe korral rahas 1,5-kordselt.

Olukorras, kus töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal või algab riigipühal ja lõpeb tavalisel tööpäeval, tuleb täiendavalt hüvitada riigipühal töötatud tunnid, ülejäänud töötunnid tasustatakse tavalises korras.

 

Sander Sõõrumaa

Tööinspektsiooni avalike suhete peaspetsialist

 

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments