Inspektsioon: töötaja võib külmas töötamisest keelduda

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Eestisse jõudnud arvestatavate külmakraadide tõttu on tööinspektsioonile hakanud laekuma kaebusi külmade tööruumide kohta, samas lubab seadus töötajal keelduda külmas töötamast.

Kui ruumid on töö tegemiseks liiga külmad, lubab töötervishoiu ja tööohutuse seadus töötajal keelduda sellise töö tegemisest, mis seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatas tööinspektsioon. Töötaja peab tööst keeldumisest teatama viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule.

Kui öösiti näitab kraadiklaas 15 ja enamgi külmakraadi, ei pea nii mõned tööandjad nädalavahetustel ruumide kütmist otstarbekaks ja tööruumides on sooja sageli vaid 11–13 kraadi.

“Sellises temperatuuris töötajad külmetavad ning tulevikus võib kutsehaigestumise üheks sümptomiks arvestada niiskes ja külmas töötamist,” sõnas Lõuna inspektsiooni tööinspektor Valentina Soone.

Probleemi tekkimisel tuleb töötajal esmalt pöörduda tööandja poole, kes peab kasutusele võtma vajalikud abinõud.

“Tööandja kohustus on kujundada ja sisustada töökoht selliselt, et on võimalik vältida tervisekahjustusi ja säilitada töötaja töövõime ning heaolu,” selgitas Soone. Töökoha temperatuur peab olema tööülesande täitmiseks sobiv.

Töid, mida tehakse istudes või seistes või mis on seotud käimisega, millega kaasneb mõningane füüsiline pingutus, loetakse kergeks füüsiliseks tööks. Selliste tööülesannete täitmise ajal peaks olema ruumi temperatuur vähemalt 18 kraadi.

Keskmise raskusega füüsiline töö on seotud käimisega ja kuni kiloste esemete teisaldamisega. Siin on lubatud temperatuuri alammäär 16 kraadi. Tööde puhul, mida tehakse aga seistes, on seotud käimisega ja kuni kümnekiloste toodete või esemete teisaldamisega, on lubatud alampiiriks 15 kraadi.

Rasket tööd iseloomustab pidev liikumine ja üle kümnekiloste esemete teisaldamine või kandmine. Nende tööde puhul peab tööruumis olema sooja vähemalt 13 kraadi, kuid optimaalne temperatuur on siiski 15 kuni 18 kraadi.

Kui tehnoloogiast tulenevalt peab tööruumi temperatuur olema madalam, siis ei tohi töötajad viibida pikemat aega ekstreemsel temperatuuril. Selleks tuleb tööandjal töötajatele anda külmakaitseriietus ning võimaldada neil pidada töös tihedamalt vaheaegu. Töös peetavad vaheajad arvestatakse tööaja sisse.

Samuti peavad töökohtade läheduses olema soojad puhkeruumid või -alad, kus töötajatele oleks tagatud ka kuuma joogi valmistamise ja saamise võimalus.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments