Pühakodade programmi toel on korrastatud ka Läänemaa kirikuid

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Läinud nädalal esitletud kogumikus „Pühakodade säilitamine ja areng. Riiklik programm 2003-2013“ on tähelepanu all ka Läänemaa kirikud.

Muinsuskaitseameti välja antud rohket pildimaterjali sisaldav raamat tutvustab valikut programmi kümne tegevusaasta jooksul tehtust. Läänemaalt on kogumikus kajastamist leidnud Ridala, Hanila ja Martna kirikus programmi toel tehtud tööd.

Pühakodade programmi abil on Eesti kirikutes tehtud nii mahukaid katusetöid, mis moodustasid programmi põhiosa, kui ka vundamente ja vitraažaknaid. Samuti on esindatud kirikusisustuse ennistamine kantslitest karikateni.

Riiklik programm “Pühakodade säilitamine ja areng” algatati 2003. aastal eesmärgiga süstemaatiliselt tegeleda Eesti kirikliku pärandi hoiuga.

Programmi raames said ligi 8 miljonit eurot toetust erinevate konfessioonide 197 pühakoda mitmesugusteks restaureerimistöödeks, piksekaitsete ja signalisatsioonide paigaldamiseks ja projektdokumentatsioonide koostamiseks.

Maakondlikult eraldati kõige rohkem restaureerimistoetusi Saaremaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa ja Valgamaa kirikutele. Kõige vähem on toetusi saanud Põlvamaa ja Jõgevamaa kirikud.

Programmi saavutuste esitlemise kõrval juhib raamat tähelepanu järjepideva pärandihoiu vajalikkusele, sest kultuuriväärtusi pole võimalik säilitada tulevastele põlvedele vaid ühekordsete toetuste abil.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments