Viis Lääne maakonna küla said puhta joogivee

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Valmis Lääne- ja Raplamaad hõlmav veemajandusprojekt, mille raames said puhta joogivee ja nõuetekohaselt käideldud reovee Lääne-Eesti üheksa küla, neist viis Lääne maakonna küla teatas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti investeeriti kokku 790 000 eurot, millest 648 000 eurot (82%) saadi Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIKi) vahendusel.

Läänemaal korrastati veemajandus viies külas: Kõmsil, Tuudil, Martnas, Vatlas ja Kirblas; Raplamaal Vana-Vigala, Tamme, Kasti ja Kivi-Vigala külas.

Suurimad investeeringud läksid Martna ja Kasti küladesse, et saavutada seal nõuetekohane heitvesi.

Martnas uuendati ligi 173 000 euroga olemasolevat reoveepuhastit, mis aitab kaasa ka Rannamõisa jõe reostuskoormuse vähenemisele.

Kasti külas rajati 180 000 euro eest uus reoveepuhasti, mis nõuetekohase reovee tootmisega mõjutab positiivselt Kivirehe oja.

Aktsiaseltsi Matsalu Veevärk esindaja Hans Liibeki sõnul on rajatud objektid kiiresti käivitunud.

„Mõlemad reoveepuhastid on töötanud kuu ja vajalikud tulemused on käes,“ tõdes Liibek.

Ülejäänud külades viidi joogivesi vastavusse nõuetega. Selleks paigaldati asulate puurkaevupumplatesse veetöötlusseadmed või lahjendati olemasolevate puurkaevude vett, et vähendada joogivees raua või fluoriidi sisaldust.

KIK rahastas 9 küla veemajanduse uuendamist keskkonnaprogrammi vahenditest.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ja säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, süsihappegaasi kvoodimüügi tuludest ja Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Peale selle pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.

Kokku on KIKist 13 aastaga toetust saanud üle 16 000 projekti.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
complete currency trader bonus
9 aastat tagasi

I think this is a real great blog.Much thanks again.

5 dollars
9 aastat tagasi

Appreciate you sharing, great post.Much thanks again. Keep writing.