Nõva RMK puhkeala on Eesti külastatuimate hulgas

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) seireandmed näitavad, et möödunud aastal külastati RMK hallatavaid puhke- ja kaitsealasid 1,6 miljonil korral, külastatuimad kohad olid Tallinna, Nõva ja Peipsi põhjaranniku puhkealad ning Lahemaa rahvuspark.

Riigimetsa puhke- ja kaitsealasid külastati eelmise aasta jooksul 1,6 miljonit korda, mida on võrreldes aasta varasemaga ligi 80 000 külastuse võrra rohkem. RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul olid külastatuimad kohad Tallinna, Nõva ja Peipsi põhjaranniku puhkealad ning Lahemaa rahvuspark.

Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitlusest selgus, et kasvanud on inimeste rahulolu riigimetsa puhke- ja kaitsealade pakutavate teenuste ja rajatistega.

“Küsitluse tulemustest selgus, et puhkamise ja liikumise võimalusi riigimetsas peab vajalikuks 85% inimestest ning pakutavate teenuste ja rajatiste hulgaga on rahul koguni 93% puhkealade külastajatest,” märkis Marge Rammo.

Lisaks selgus uuringust, et RMK puhkealad on hästi tuntud – neist on teadlik 83% inimestest. “Tänu pidevale infrastruktuuri arendamisele ning puhkekohtade ja teede märgistamisele jõuab riigimetsa aasta-aastalt järjest rohkem inimesi matkama või perepuhkust veetma,” nentis Rammo ning lisas, et teadlikkus puhkealade võimalustest on kõige suurem noorema ja keskealise kõrgharitud eestikeelse elanikkonna hulgas.

RMK loob looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi riigimetsa puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal. Lisainfo kõikidest võimalustest www.loodusegakoos.ee.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Samad
8 aastat tagasi

I adore Tarte blushes. Like you prior to puinhasrcg the kit, I have 3 of them. I received an additional one with the Carried Away collection. The quality of that blush – Adventurous – was impeccable. It is disappointing to hear these aren’t quite up to par. I also wish there were 4 true blush colors instead of 2 with a highlighter and bronzer.

peabki
9 aastat tagasi

olema, sest koht on lummavalt ilus 🙂