Lääne maavalitsus sai täna 95

Lehte Ilves

lehte@le.ee

Lääne maavalitsus sai täna,  21. augustil 95. aastaseks — sel päeval 1917 asus tööle esimene Lääne maavanem Aleksander Saar, teatas maavalitsuse kultuurinõunik Kristi Erkmann.

Eelmise ümmarguse tähtpäeva puhul aastal 2007 korraldas maavalitsus konverentsi, kus arutleti maavalitsuse rolli, vajaduste ja võimaluste üle. Viie aasta tagune küsimus maavalitsuste vajalikkuse kohta ja ka reformiplaanid on aga endiselt õhus.

Tänavu aastapäeva puhul mingeid erilisi üritusi ei ole, ütles maasekretär Kristel Jupits.

„Tavaline tööpäev,” lisas kultuurinõunik Kristi Erkmann. Ta ütles, et õnnitlejaid on olnud — telefonitsi ja Facebooki kaudu.

Maavalitsus on maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus. Vabariigi valitsuse seaduse järgi on maavanem riigi esindaja maakonnas, kes viib ellu valitsuse poliitikat.  Teisalt esindab maavanem maakonna huve riigi tasandil, mõjutades poliitika kujundamist, andes arvamusi, ettepanekuid ja tagasisidet. Maavanema ülesanne on tagada maakonna terviklik ja tasakaalustatud areng.

Endine maavanem Sulev Vare on öelnud: „Maavalitsuse tööd on raske kirjeldada, oleme siin nagu Krõõt Tammsaare „Tões ja õiguses”: rabame hommikust õhtuni, aga tööhunnikut nurgas teistele ettenäitamiseks justkui ei olegi.”.

Kindlasti on võimalik lugeda üles toimikuid ja akte, korraldusi, kirju jm käega katsutavat, kuid pika mõjuga tegemised sünnivad aeglaselt, enamasti koostöös partneritega, märkis Erkmann. Maavalitsus on teinud tõhusat tööd ühistranspordi parandamiseks, et bussiliinid vastaksid  sõitjate vajadustele, avatud on uusi liine. Korraldatud on kärajaid, teaduspäevi, seminare, konverentse, koolitusi, valimisi jms.

Maavalitsusel on hea koostöö omavalitsuste ja omavalitsusliiduga, riigiasutuste, praostkonna, maakondlike organisatsioonide, haridusasutuste jpt.

Praegu töötab Lääne maavalitsuses 29 ametnikku.

Märksõnu maavalitsuse viimase viie aasta töös

2007
• Valmis maakonna esimene arengustrateegia 2007–2013.
• Valmis sotsiaalkorteritega noortekodu Haapsalu väikelastekodu juures.

2008
• Uus maavanem Neeme Suur.
• Maavalitsuse koosseisus võeti tööle  Osmussaare ja Vormsi saarevahid.
• Läänemaa päevad maakonnas kutsumaks läänlasi kõikjalt koju tagasi.
• Läänemaa aastaraamat hakkas ilmuma elektroonselt.
• Rajati Läänemaa tervisetee.

2009
• Avati uus maakonnaportaal www.laanemaa.ee
• Maavanema algatusel  loodi Läänemaa Abikassa.
• Valmis sai mitme aasta töö — sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering.
• Alustati nn riigimaja (riigiasutuste ühise büroo– ja teeninduskeskkonna mudeli loomine) projektiga, valmis 2011.
• Kokkuhoiuaasta: koliti kaks osakonda peamajja Lahe tänavale, koondati töötajaid, oli struktuurimuutusi.

2010
• Ühistranspordi hange tõi liinidele uued bussid.
• Läänemaa võeti vastu rahvusvahelise SAFE Community ehk turvalise kodukandi liikumise võrgustikku.
• Läänemaa päev Tartus, Läänemaa tutvustamine riigikogus.
• Vormsis kirjutati olevipäeval alla rannarootsi kirikuvara asjus ühiste kavatsuste protokoll ja tehti kultuuriministeeriumile ettepanek alustada eestirootslaste kultuuriprogrammi loomist.
• Moodustati Lääne–Eesti regionaalse kriisikomisjoni Läänemaa territoriaalne alakomisjon. Läänemaa oli üks kahest maakonnast Eestis, kus säilis maavanema juhitav kriisikomisjon.
• Värskendati Läänemaa arengustrateegiat, võeti ette projekt „Läänemaa neli strateegiapäeva”.

2011
• Põleng Haapsalu  lastekodus, hukkus kümme last.
• Maavanem algatas kolme maakonda ühendava elektriliini teemaplaneeringu Läänemaal.
• Moodustati uus Vormsi perearsti teeninduspiirkond ja Vormsi sai perearsti.
• Korraldati Vormsi parvlaevaliikluse hange.
• Maavanem Neeme Suur valiti riigikokku, detsembris asus maavanemaks Innar Mäesalu.

2012
• Likvideeriti Haapsalu lastekodu ning Palivere laste– ja noortekodu. Teenuseid hakkas osutama Haapsalu linnavalitsuse loodud SA Haapsalu Hoolekandekeskus.
• Moodustati Riisipere–Haapsalu–Rohuküla raudtee ja rongiliikluse taastamise nõuandev komisjon.
• Maavanem võttis vastu tuuleenergeetika teemaplaneeringu.
• Haridusvõrgu arutelud omavalitsuste ja koolijuhtidega, koostati üldhariduse arengukava.
Allikas: Lääne maavalitsus

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
rae
9 aastat tagasi

Palju õnne!