Eesti keele õppijad saavad endiselt keeleõppe kulu hüvitist taotleda

Kylaline

info@le.ee

Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed võimaldab jätkuvalt Euroopa sotsiaalfondi toel taotleda kompensatsiooni eesti keele õppeks tehtud kuludele kuni 320 euro väärtuses.

Meie Inimesed on käesoleval aastal hüvitanud keeleõppekulusid 587 inimesele kokku veidi enam kui 153 000 euro eest. Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks hüvitatakse kuni 320 euro ulatuses üks kord iga positiivselt sooritatud eesti keele tasemeeksami kohta.

„Hüvitist saavad taotleda täiskasvanud (18-aastased ja vanemad), 17-aastased põhihariduseta isikud ning isikud vanuses 15-17, kes on põhihariduse omandanud ja kes ei osale kõrgema taseme hariduses ehk üld-, kutse- ega kõrghariduses,“ selgitas elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Odinets lisas, et avaldusi võetakse vastu kuni 2013. aasta septembrini, mis tähendab, et viimased eksamid peaksid olema sooritatud mais 2013.

Eesti keele õppe kulusid on Euroopa sotsiaalfondi toel hüvitatud alates 2009. aastast ning tänaseks on keeleõppeks kulunud raha kompenseeritud ligi 3700 inimesele. Kuni eelmise aastani võttis keeleõpe kulude dokumente vastu riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus, kuid alates 2012. aastast tegeleb avalduste vastuvõtmisega sihtasutus Innove.

Lisainfo hüvitiste tingimuste kohta ning vajalikud vormid on kättesaadavad Meie Inimeste veebilehel ning sihtasutus Innove veebilehel.

Eesti keele õppe kulude hüvitamist rahastavad Euroopa sotsiaalfond ja Eesti riik riikliku struktuuritoetuse kaudu.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments