Noored arstid saavad maale tööle minekuks toetust

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Juunis jõustub sotsiaalministri määrus, millega kehtestatakse arstidele kuni 15 000-eurose lähtetoetuse maksmine.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on kuni 15 000-eurone toetus mõeldud neile noortele arstidele, kes residentuuri lõpetamise järgselt asuvad tööle üld- või kohalikesse haiglatesse või maapiirkonna perearstipraksisesse. „Loodame, et uus nn stardiraha maksmine aitab motiveerida alustavaid eriarste, sealhulgas ka perearste, jääma tööle Eestisse ja konkreetsemalt just nendesse piirkondadesse, kus arstide leidmine keerulisemaks on osutunud,“ ütles ta.

2012. aasta riigieelarves on lähtetoetuste maksmiseks planeeritud kokku 150 000 eurot. Lähtetoetuse suurus sõltub aasta jooksul toetust saanute arvust.

Lähtetoetuse saamiseks 2012. aastal peab arst esitama taotluse hiljemalt selle aasta 1. oktoobriks.

Sotsiaalministeerium otsustab pärast taotluste esitamist toetuste andmise hiljemalt 1. detsembriks.

Lähtetoetust võib taotleda arst, kes:
1) on lõpetanud residentuuri ning omandanud anestesioloogia, erakorralise meditsiini, laborimeditsiini, peremeditsiini, radioloogia, sisehaiguste või üldkirurgia eriarstiabi eriala;
2) asub 12 kuu jooksul residentuuri lõpetamisest arvates omandatud erialal esmakordselt tööle või tegutsema eriarstina kohalikus või üldhaiglas ja
3) töötab või tegutseb eriarstina või nimistuga perearstina töökoormusega vähemalt 40 tundi nädalas.

Peremeditsiini eriala omandanud arst võib taotleda lähtetoetust, kui ta asub perearstina tegutsema perearsti nimistu alusel ning perearsti teeninduspiirkond ja tegevuskoht asuvad väljaspool Tallinna linna, Tartu linna või nendega vahetult piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksuseid.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments