Kohaliku omaalgatuse programmist taotleb raha 49 soovijat

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Lääne maavalitsuse teatel lõppes 2012. aasta kevadvooru projektitaotluste vastuvõtmine kohaliku omaalgatuse programmi.

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorus laekus Läänemaalt 49 projektitaotlust (2011. aastaga võrreldes 23 taotlust vähem) mahus 53 569 eurot, mida on 1,7 korda enam kui kasutamiseks raha. Projektitaotluste kogumaht on 67 984 eurot, millest oma- ja kaasfinantseering moodustab 21,2%.

Kasutada olev rahasumma ei ole veel täpselt teada, kuid on eeldatavalt sama mis eelmisel aastal, seega on võimalik välja maksta 30 800 eurot.

Kohalike omavalitsuste viisi jagunesid projektitaotlused järgnevalt:

1. Ridala – 9 taotlust mahus 9578 €.
2. Haapsalu linn – 7 taotlust mahus 8868 €.
3. Taebla – 7 taotlust mahus 6288 €.
4. Lihula – 5 taotlust mahus 6094 €.
5. Martna – 5 taotlust mahus 5364 €.
6. Hanila – 3 taotlust mahus 4381 €.
7. Risti – 3 taotlust mahus 3246 €.
8. Oru – 3 taotlust mahus 1513 €
9. Vormsi – 2 taotlust mahus 2476 €.
10. Kullamaa – 2 taotlust mahus 2429 €.
11. Noarootsi – 2 taotlust mahus 1878 €.
12. Nõva – 1 taotlus mahus 1454 €.

Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud uute taotlejate arv, neilt laekus kokku 8 taotlust. Taotlejate hulgas on 5 seltsingut.

Enamik esitatud projektides taotletakse toetust traditsiooniliste ürituste korraldamiseks ja uute algatamiseks nagu külade kokkutulekud ja spordimängud; elukeskkonna parandamiseks plaanitakse külade viidastamist, heakorratöödeks soovitakse soetada inventari, plaanitakse mänguväljakute rajamist, ajalooliselt väärtuslike objektide, sündmuste ja kohtade väärtustamiseks nende tähistamist ja heakorrastamist, koolitusi, kursusi ja töötube käsitööalaste oskuste arendamiseks, samuti vajalike materjalide ja vahendite hankimiseks ja valminud töödest näituste korraldamiseks.

Lääne maavalitsusel on projektitaotluste läbivaatamiseks aega 40 tööpäeva, mille jooksul kohaliku omaalgatuse programmi Lääne maakondlik komisjon tutvub projektitaotluste rakendamise võimalustega projekti taotleja juures kohapeal. Eesmärgiks on teada saada, kuidas taotleja plaanib projekti rakendada, milline on kogukonna toetus, kas tegelikkuses on projekt realiseeritav ja taotlusele vastav. Komisjon külastab ringsõidu käigus ka valminud objekte ja selgitab, kas projektitaotluses püstitatud eesmärgid on saavutatud.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments