Läänemaa sädeinimeseks valiti Leevi Reinaru

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Leevi Reinaru kutsub inimesi vaatama jõuluõhtu jumalateenistuse otseülekannet Lääne-Nigula kirikust. Foto: Arvo Tarmula

Laupäevasel kodanikeühenduste konverentsil Haapsalu kultuurikeskuses kuulutati välja Läänemaa sädeinimesed, kelleks sel aastal on tähelepanuväärsed vabatahtlikud.

Läänemaa sädemete sädemeks valiti tänavuse Missio korraldaja Leevi Reinaru.

Leevi Reinaru on EELK Lääne praostkonna abipraost, EELK Lääne-Nigula koguduse õpetaja ja EELK Misjonikeskuse juhataja. 

Sel aastal korraldas Leevi Reinaru juhitud vabatahtlikest koosnev meeskond kogu maakonda katva ligi sajast üritusest koosneva sarja "Missio" ajavahemikul 19.–28. augustini, mis kulmineerus rahvusliku suurüritusega ”Laul ja vabadus” 20. augustil 2011 Haapsalu piiskopilinnuses. Vabatahtlikke oli kaasatud korraldusse üle terve Eesti ning osaleti ka rahvusvahelisel tasandil. 

Sädeinimese tiitlid said sel aastal järgmised läänlased:

Haapsalu

Viive Etverk
Haapsalu sotsiaalmaja vabatahtlik, kes kirjandusringis loeb ette vaegnägijatele ja pimedatele. Igal nädalal valmistab ta ette materjale, juhib kirjandusringi ning loeb ka ise ilukirjandust ja luulet ette.

Natalja Jampolskaja
Natalja on alates 2004. aastast tegelenud  psühholoogilise kriisiabiga. Ta oli veebruarikuu Haapsalu lastekodu põlengu järgselt moodustatud ajutise kriisiabi punkti-tugikeskuse (Haapsalu Noortekeskuses) üks koordinaator, kes lisaks kriisiabi nõustamistööle korraldas ka põlengust päästetud esemete paigutamise, tulekahjuveest kuivatamise ning sorteerimise, mis oli väga töömahukas. Lisaks korraldati tema algatusel õnnetusele järgnenud esimestel nädalatel vabatahtlike kaudu sooja tee, pudru ja võileibade valmistamine ja pakkumine päästetöödel osalenud vabatahtlikele abistajatele ja teistele kaasatud inimestele, sest väljas oli sel ajal –20 kraadi.
Natalia on tõeline sädeinimene, kes leiab abivajajate jaoks alati aega ka väljaspool kriisiabikeskuse vastuvõtuaegu. Tema poole pöördutakse tihti hilisõhtul ja nädalavahetusel, ta leiab aega kõigile, kes tema poole pöörduvad kriisiolukorras, leinas, pereprobleemidega või muu murega.

Jaanus-Janari Kogerman
Jaanus-Janari on Seitsmenda Päeva Adventistide Haapsalu koguduse pastor, Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu juhatuse liige, Lääne-Eesti Reservpäästerühma asutajaliige ja juhatuse liige. Reservpäästerühmas on tänu tema aktiivsusele üle seitsmekümne liikme, tema tehtud on koduleht http://laane.rpr.ee/, pidevalt toimuvad koolitused, õppused, reaalsed päästmised. Tegeleb vabatahtlikuna päästeoperatsioonide korraldamise, logistikaga. Korraldab info jagamist ja töötlemist.

Aita Mölder
Aita on Haapsalu kultuurimootor, kelle peamiseks südameasjaks on Haapsalu Loomekeskus, mille üks asutajatest ta on. Lisaks sellele, et Haapsalu linnas puhuti räämas majale ja limonaaditehasele elu sisse, kannab loomekeskuse loomine tähtsat  eesmärki – arendada ja elavdada nii Haapsalus ja kui Läänemaal loometegevust. Tänu Aitale on olemas ülevaade Läänemaa kunstnikest Läänemaa kunstialbumi näol, millele ta koostajana plaanib juba uut järge. Tal on alati ideid ja vahendeid, kuidas olukordi lahendada. Aita Mölder on oma vabast tahtest ja järjekindla pühendumisega  rikastanud nii Haapsalu kui ka Läänemaa kultuuri- ja kunstielu. Sõbrad on Aitat iseloomustanud kui väga abivalmis inimest, kes näiteks transpordi puudumisel on valmis oma aiakäruga appi tulema.

Hanila

Siim Lilleoja
Siim on aktiivne noor Hanilas, kes toimetab oma kodukandis Hanila kaulu- ja mänguseltsis ning puhub nooruslikku tuult piirkonna arengutesse. Siim vahendab vabatahtlikult infot Lõuna-Läänemaa tegemiste kohta läbi sotsiaalmeedia ja portaalide.

Helju Viikmann
Helju on Vatla põhikooli direktor ja Vatla külaseltsi juhataja. Vatla kool kuulub Eesti mõisakoolide ühingusse ja Helju viib külastajatele läbi huvitavaid mõisaekskursioone. Ta on aktiivne projektikirjutaja ja panustanud oma vaba aega Vatla mõisa ja küla parendamisse. Ta juhendab ka keraamika- ja klaasiringe.

Kullamaa

Ain Livental
Ain on kauaaegne Liivi piirkonna ajaloo ja kultuuripärandi jäädvustaja ja ajaloomaterjalide säilitamisele kaasaaitaja. On organiseerinud muinsuskaitseobjektidele tähised, uurinud Kullamaa kalmistut ja restaureerinud raudriste. Koostas Ense küla Kihmu talu kroonikaraamatu.

Anne Tuulik
Anne on maastikuvibu propageerija Läänemaal, Eestis ja rahvusvahelisel pinnal. Ta on toonud Läänemaale, ennekõike Kullamaa valda, uue rahvaspordi, mis on leidnud palju harrastajaid. Treeninguid tehakse lastele ja täiskasvanutele. Anne on ise tubli võistleja nii Eesti kui rahvusvahelisel tasemel. Ta veab innukalt MTÜd Lääne Vibulaskjad – kirjutab ja veab projekte, korraldab treeninguid ja võistlusi.

Lihula

Anu-Lii Jürman
Anu-Lii on juba paarkümmend aastat olnud Kirbla koguduse eestvedaja, panustanud oma aega just noortega tegelemiseks. Kirbla elu edendamisse on kaasanud ta ka oma pereliikmed. Ta on kauaaegne Kodukant Läänemaa liige ja praegu Läänemaa vabatahtlike liikumise eestvedaja.

Varje Ojala-Toos
Varje on Lihula rahvaülikooli eestvedaja, Lihula Lilltikandi klubi üks looja ja segarahvatantsugrupi juht. Ta on särasilmne tantsuõpetaja, kes Lihulas elustas segarahvatantsurühma tegevuse, vabatahtliku tööna juhendas tantsjaid ning jõuti ka tantsupeole.

Marju Pajumets
Marju on oma põhitöö (RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusjuht) kõrvalt aktiivselt tegev MTÜdes Keskaegne Lihula ja Läänemaa Giidide Ühing. Ta edendab piirkonnas loodusharidust nii tööalaselt kui ka vabatahtlikuna ning panustab Matsalu filmifestivali korraldamisse. Lööb kaasa Läänemaa puuetega laste vanemate ühingus. Veab erinevaid projekte, on loonud enda ümber tugeva ja teotahtelise meeskonna.

Martna

Enn Kerge
Enn on Läänemaa spordielu eestvedaja. Aktiivne nii Taeblas kui kodukohas Martnas. Ennekõike on ta üle maakonna tuntud spordielu fanaatiline korraldaja, MTÜ Lääne Maakonna Spordiliit Läänela president. Kogu oma vaba aja, nädalavahetused ja õhtud, on ta seotud spordivõistlustega ja treeningutega.

Maimu Neuhof
Maimu on olnud nõu ja jõuga abiks, kui korraldatakse valla, kooli, lasteaia või mittetulundusühingute üritusi. Sooja südamega abiline, kes oma jõu ja oskused rakendab kogukonna hüvanguks.

Nõva

Arvo Aarniste
Arvo on "külaelu maestro", kelle taktikepi all on Nõva valla 40 suitsuga Vaisi küla jõudsalt arenenud. Tema vabatahtliku töö tulemusena eksisteerib Vaisil püsi- ja suveelanike ühine aktiivne kogukond. Alates 2006. aastast on Arvo eestvedamisel toimunud Vaisi ajaloolise külaplatsi Masumäe taastamine. Arvo on olnud talgutel töödejuhataja, kasutades selleks oma head suhtlemisoskust ning tehnilist taipu. Lipumasti, valgustuspostid ja laste kiiged on Arvo valmistanud oma kätega, samuti ka küla teadetetahvli. Ta korraldab ühisettevõtmisi ning  jäädvustanud küla tegemised ka videolindile.
Lisaks aktiivsele tegevusele kodukülas jätkub Arvol jaksu ka muude vallas toimuvate ettevõtmiste tarvis. Märkimisväärseim neist on Nõva viikingpaatide projekt, milles Arvo on algusest peale kaasa löönud: olnud abiks paadikuuri ettevalmistamisel (koristamisel), saaginud kiilupuid, aidanud oma visaduses võita vastuseise ja silunud eriarvamusi ning toetanud projekti ka materiaalselt. Kui poleks Arvot, poleks ka paate.
Arvo on Vabatahtlik suure algustähega, sest ta hoolib ning tahab, et asjad oleksid hästi.

Õnne Rüütel
Õnne on Nõval elanud 2007. aastast ja sellest ajast on ta aktiivselt osalenud mitmetes erinevates projektides ning ettevõtmistes, sh Nõva viikingipaatide sünnilugu. Vallas toimuvate kultuuriürituste korraldamises on Õnne muutunud pea asendamatuks jõuks.  Ta on rahvatantsurühma Nõva Hongad rühmavanem. Märkimata ei saa jätta Õnne osa Vaisi külaelu edendamisel, eelkõige ühistegevuste korraldamisel, aga ka naabriabis. Olles põhitöökohaga lasteaiaõpetaja, jääb ta oma endistele kasvandikele nende kooli minnes justkui tugiisikuks, kes ei jäta ühtki muret lahendamata või pisarat kuivatamata.
Õnne on lahtiste käte ja avatud mõtlemise, suure südame ja särava sisemise päikesega inimene. Tal on hea organiseerimisvõime ja kindel meel.

Oru

Edita Luik
Edita on Oru kooli õpetaja ja õppealajuhataja. Vaatamata pingelisele päevatööle pühendab Edita oma aega ja energiat ka vabal ajal noortele.  Vabatahtlikkuse korras tegeleb Edita noorte kodanikukasvatusega. Tema juhendamisel tegeleb Orul mitmeid aastaid hulk noori noorkotkaste ja kodutütarde tegevuses; ta on aktiivne naiskodukaitse liige. Edita korraldab nii Oru noortele kui ka maakonnas noortelaagreid, õppusi, võistlusi. Tema teadmisi ja oskusi rakendatakse ka üleriigiliste ürituste korraldamisel.

Viktoria Mitman
Viktoria on enda ümber koondanud tantsu- ja liikumishuvilised naised. Kahel õhtul nädalas õpetab ta naistele line-tantsu. Viktoria sära ja pühendumus innustavad nii noori tüdrukuid kui juba keskea ületanud daame. Lisaks on ta usin korteriühistu töö korraldamisel.

Ridala

Ester Pihelgas
Ester on Ridala põhikooli kokk, kes teeb oma tööd tõelise leegiga. Ta arendab ennast ise väga aktiivselt edasi. On osalenud mitmeid aastaid järjest kutsehariduskeskuste koolitustel jne. Pärast päevatööd lööb ta kaasa käsitöö edendamisel. Võtab ise osa erinevatest õpiringidest ja utsitab kaaskondlasi neis osalema. Maapäeval oli aktiivne leivaküla meisterdaja, kes pani kokku Ridala valla esinduse.

Kari Tynkkynen
Kari on Ridala kirikuõpetaja, kes lisaks koguduse teenimisele edendab ka kohalikku elu. Kari õpetab soovijatele soome keelt.

Risti

Lea Lai
Lea on vabatahtlikuna rikastanud Risti valla Piirsalu küla kultuuri- ja seltsielu. Ta on ellu viinud mitu kaalukat investeeringuprojekti, organiseerinud erinevaid üritusi ja tegevusi läbi aastate. On tõeline oma küla patrioot, kes lisaks Piirsalu külaelu edendamisele panustab ka maakonna arengusse.

Tiina Ojamäe
Tiina oma vabatahtliku tööga elavdanud ja rikastanud Risti valla kultuuri- ja seltsielu. Ta on algatanud ja käivitanud 2011. aastal Risti rahvaseltsi käsitöömaja tegevuse – organiseerinud erinevaid õpitubasid ja käsitööringe, kirjutanud erinevaid projekte. Tema käe all tegutsevad nii noored kui ka vanad. Ta on aktiivne noorte kaasamisel – on suutnud lapsed kooliväliselt käsitöömaja juurde koondada.

Taebla

Kiur Klippberg
Kiur on mitme aasta jooksul olnud abiks Palivere liikumisradade hooldamisel ja arendamisel. Kunagi ei puudu ta talgutelt, kui käsil on järjekordsed raadamis- või pinnasetööd. Vajadusel ja võimalusel on alati abiks ka erinevate spordivõistluste korraldamisel. Üks pöörane töömees, kes veedab sae ja kirvega metsas lugematul arvul tunde.

Kaido Lillemägi
Kaido on  mitmete aastate jooksul aidanud korras hoida oma koduvalda, eriti Kirimäe küla piirkonda, kus ta elab. Ta on abiks Taebla valla ja Kirimäe küla korrastamistel – teeservade niitmisel, külaplatsi väljaehitamisel, Taebla jalgpalliväljaku renoveerimisel.

Vormsi

Ene Sarapuu
Ene veab Rälby külaelu alates 2003. aastast. Rälby oli aasta küla 2011 nominent Läänemaalt. Ene on oma küla patrioot, seisab nii Rälby kui kogu Vormsi saare huvide eest. Ta kuulub mitmetesse ühingusse ning panustab kogu maakonna arendustegevustesse.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments