Haapsalu lastekodu hoolekogu koguneb järgmisel nädalal

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Seoses Haapsalu lastekodu põlengu uurimistulemuste teatavakstegemisega koguneb järgmisel nädalal lastekodu hoolekogu koos Lääne maavalitsuse esindajatega.

Hoolekogu arutab kriminaalasja lõpetamise määruses toodut ja analüüsib kitsaskohti, millele määruses on viidatud.

Kriminaaluurimine ei tuvastanud Haapsalu lastekodu personali töös kasvandike hooldamise ja turvalisuse tagamisel sotsiaalhoolekande seaduse rikkumist, mis oleks mõjutanud tulekahju põhjustatud raske tagajärje saabumist. Sellegipoolest peab hoolekogu koos maavalitsusega vajalikuks määruses toodut arutada ja analüüsida.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments