Penijõe ruubad ristitakse lindude järgi

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Lootsikute veeskamine 19. augustil. Fotod: Arvo Tarmula

Kolmapäeval, 14. septembril lõpetatakse Penijõel pidulikult lootsikuehituse õppepäevad. Koolituse eesmärk oli taaselustada Matsalu ajalooline lootsik ehk ruup ja selle ehitusvõtted.

Valmis ehitati kolm lootsikut, mis saavad homme endale linnunimed ja jäävad Matsalu rahvuspargi vetele väliekspositsiooni jaoks. 

Lootsikud ehitati Keskkonnaameti projekti "Rahvusparkide kultuuripärandi koolitused kohalikele elanikele" raames, lootsikuehituse õppe viis läbi puulaevaselts Vikan. 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotmani sõnul on Eesti rahvusparkide ülesandeks lisaks loodusväärtuste kaitsele ka piirkonna kultuuripärandi kaitse.

"Kahjuks on viimaste aastakümnete kalapüügi intensiivistumise ja ehk ka looduskaitseliste liikumispiirangute tõttu lootsiku kui veeliiklusvahendi kasutamine praktiliselt hääbunud. Selle toreda paadi tegemise oskuse taastamine ja lootsiku kasutamine looduses liikumiseks on aga siiski võimalik, nagu näitas hiljuti lõppenud projekt," ütles Lotman. 

"Hea meel oli, kui Matsalu rahvas meiega eelmisel sügisel ühendust võttis, et selline projekt koos läbi viia. Piirkonnale iseloomulik lootsik on läbi nende õppepäevade taas kaardile toodud ning mitu osavat puutöömeest on saanud endale väärt oskused," lisas Matsalu lootsikuehituse projektijuht Peeter Saar puulaevaseltsist Vikan. 

Õppepäevad algasid möödunud talvel. Aprilli keskel käidi ümberkaudsetes metsades tammekõverike otsinguil ning ehitus ise algas Penijõe mõisa ajaloolises laudahoones mai keskpaigas. Lootsik ehitatakse kahest puust — haavast või männist ning tammest.

Uute paatide eeskujuks võeti Kirikukülast pärit üle 80-aastane, ent tänaseni hästi säilinud traditsiooniline lootsik. Paadid veeskati 19. augustil Penijõe sadamas.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

14. septembril kell 14.45 kogunetakse Penijõe mõisa juures. Suitsu sadamas saavad paadid endale linnunimed ning avatakse lamedapõhjalise lootsiku infostend.

Mõisa konverentsisaalis räägib ihtüoloog Markus Vetemaa Matsalus toimuvast kalaseirest, kohaliku kalastiku olukorrast ning eripärast ja selle piirkonna tähtsusest Väinamere kaladele.

Oodatud on kõik paadi- ja kalastushuvilised, sissepääs prii. 

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
pp
10 aastat tagasi

Väga hea ja asjalik ettevõtmine.