7.2 C
Haapsalu
Reede, 24. märts 2023

6 kuu keskmine portaali küljastajate arv kuus: 60 619

Avakülg Tags Metsa tänav

Silt: Metsa tänav

Juhtkiri: milleks meile Posti tänav?

Haapsalu linnavalitsus tellis liikluskoormuse uuringu, mille tulemused näitavad, et Posti tänava kordategemise järel Metsa ja Kalda tänava liikluskoormus ei vähenenud. Kohati see Metsa tänaval isegi tõusis. Esimene autode loendus oli Posti tänava remondipausi ajal, mil tänav oli küll ühesuunalisena avatud, kuid nii künklik, et oma sõiduvahendist hoolivad autoomanikud sinna ei kippunud. Teise loenduse ajal olid avatud kõik kolm tänavat, kuid tulemused aasta varasemaga võrreldes oluliselt ei erinenud.

Suurima liikluskoormusega on Metsa tänav

[caption id="attachment_385564" align="alignnone" width="2000"] Vanalinna suunduvatest teedest on tihedaim liiklus Metsa tänaval. Foto: Malle-Liisa Raigla[/caption] Kahel järjestikusel sügistalvel tehtud liikluskoormuse loenduse järgi sõidab kolmest Haapsalu vanalinna suunduvast teest enim autosid Metsa tänaval. Inseneribüroo Stratum loendas Haapsalu linnavalitsuse tellimusel liikluskoormust Metsa, Kalda ja Posti tänaval mullu 7.–15. novembril. Tunamullu mõõdeti Metsa ja Kalda tänava liikluskoormust 14. ja 15. detsembril.

Kolmapäevane äike tõi uputuse Metsa tänava aedadesse

[gallery ids="367199,367192,367188,367195,367191,367197,367193,367194"] Uputus Metsa tänaval. Fotod Andra Kirna. Kolmapäevane äikesevihmahoog polnud küll pikk, kuid kõik seni taeva jäänu tuli alla korraga. Seesugune veekogus ei mahtunud aga Metsa tänaval ära mullu rajatud sadevee kanalisatsiooni.

Lihula maantee remont lükkub edasi

Haapsalu valmistub Tamme tänava remondiks

[caption id="attachment_317733" align="alignnone" width="2000"] Tuleval suvel näeb teetöömasinaid juba mitmel pool Haapsalus. Arvo Tarmula[/caption] Uus aasta algab Haapsalu linnavalitsuse jaoks koguni nelja tänava remondi ettevalmistamisega – Posti ja Metsa tänavale lisaks lähevad remonti Tamme ja Raudtee tänav. Tamme tänava remont tuli päevakorda augustis, kui linnade ja valdade liit saatis omavalitsustele kirja palvega panna kirja need teed ja tänavad, mis järgmise viie aasta jooksul rekonstrueerimist vajavad. Nimekiri oli vajalik selleks, et saada osa kohalike teede ehitamiseks mõeldud investeeringutoetusest, mida majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) pakub. Äsja vastu võetud riigieelarves on toetussummad olemas ja Tamme tänav ilusasti rahastatud.

Haapsalu kavandab uut peatänavat

[caption id="attachment_306850" align="alignnone" width="696"] Haapsalu peatänav on vajunud, see ummistub parkivatest autodest ja jalgrattureil pole seal päevasel ajal ruumi. Foto: Andrus Karnau[/caption] Posti tänava remondist peaks Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul saama midagi enamat kui vaid uus asfalt ja värske teekattemärgistus. Mäesalu sõnul peab üsna peatänava remondiks ootamatult sülle kukkunud riigitoetuse kasutamisel mõtlema palju laiemalt kui asfaldi tonni hind ja tee kõrgus.

Metsa tänava remont lükkub järgmisse aastasse

[caption id="attachment_300453" align="alignnone" width="2000"] Metsa tänava remont lükkub edasi. Malle-Liisa Raigla[/caption] Riigi investeeringutoetuse abil plaanitav Metsa tänava põhjalik remont lükkub järgmisse aastasse, sest tänava all olevate trasside valdajad ei saa oma osa töödest tänavu ette võtta. Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul selgus kolmapäeval peetud kohtumisel trasside valdajatega, et selle aasta eelarves pole ettevõtetel sellisteks töödeks raha arvestatud. „See tuli nende jaoks liiga ootamatult ja võibolla on nii isegi parem, sest siis pole vaja enne talve tulekut kiirustada,” lisas ta.

Metsa tänava remont selgub peagi

[caption id="attachment_300453" align="alignnone" width="2000"] Kui kõik hästi läheb, saab Jalaka ja Nurme tänava vaheline lõik juba sel aastal remonditud. Malle-Liisa Raigla[/caption] Haapsalu linnavalitsus tahab juunis korraldada riigihanke Metsa tänava rekonstrueerimiseks. Kui hind sobib, saab Jalaka ja Nurme tänava vaheline lõik juba sel aastal uued kommunikatsioonid, uuendatud sõidutee ja kõnniteed. Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles, et kolmapäeval kohtub ta trassivaldajatega saamaks teada, milliseid maa-aluseid töid tänava uuendamise käigus teha tuleb.

Haapsalu hoidub suurtest kärbetest

[caption id="attachment_299038" align="alignnone" width="2000"] Haapsalu volikogu istung toimus eile nii, et linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid oli suures saalis koos volikogu sekretäriga, volinikud aga istusid kodus arvutite ees. Foto: Malle-Liisa Raigla[/caption] Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles reedel volikogus, et linn plaanib kahte lisaeelarvet, esimene on kulutamiseks ja teine säästmiseks. Esimese eelarvega, mis Suklese hinnangul võiks volikokku jõuda mais, jagatakse ära valitsuse eraldatud investeeringutoetus. Investeeringutoetust ja kohalike teede remondiraha saab Haapsalu riigi lisaeelarvest eeldatavasti üle miljoni euro.

Haapsalu linnal pole teehoiukava

[caption id="attachment_283441" align="alignnone" width="2000"] Haapsalu linn suudab korrastada vaid väiksemad teed. Arvo Tarmula[/caption] Haapsalu linnal ei ole teehoiukava, kuid remonti vajavate tänavate n-ö mitteametlik nimekiri on aselinnapea Innar Mäesalu sõnul olemas. „Teede ja tänavate remont on pigem käinud võimaluste-, mitte niivõrd vajaduspõhiselt ehk kui on saadud riigilt toetust mingi kindla piirkonna või otstarbe jaoks, siis seal ka tänav korda tehakse. Arvestades kohalike omavalitsuste võimekust, ongi see minu arust üsna ainuke mõistlik viis linnatänavate remondiks,” nentis Mäesalu.